Skip to main content
Din blogg om hörsel

Ett bra arbetsliv med hörselnedsättning

Om du har nedsatt hörsel gör du det lättare för dig själv, dina kollegor och din chef om du är öppen om det jobbet.

 

 

hörselnedsättning,yrkesliv,kollega,öppenhet,hjälpmedel,hörapparat
12-15-2019

Det går faktiskt att ha ett bra arbetsliv med en hörsel- nedsättning. Öppenhet och hjälpmedel är nyckelorden. Jesper Dammeyer som är lektor på psykologiska institutionen vid Köpenhamns Universitet driver nu ett forskningsprojekt om hörselnedsättning på arbetsplatsen. Från sin studie bland danskar och amerikaner med hörselnedsättning kan han se att en av de viktigaste faktorerna för framgång på arbetsmarknaden är att tala öppet om sin hörselnedsättning.

”Redan på intervjustadiet bör man vara öppen om sin hörselnedsättning. Berätta vad det innebär och berätta vad du behöver”, säger Jesper Dammeyer.

Läs också om Gitte Nielsens erfarenheter

Ofta är det några ganska små praktiska detaljer som krävs för att fungera optimalt med hörselnedsättning på jobbet.

”Tala med din närmaste chef och dina kollegor. Säg till om du tycker det är svårt att delta i morgonfikat tillsammans med andra om det är mycket buller eller folk pratar med mat i munnen”, säger han och betonar att det är viktigt att vara öppen om sin hörselnedsättning för att hantera eventuella fördomar och missförstånd.

 

Skaffa rätt hjälpmedel

Vissa personer med hörselnedsättning hamnar utanför arbetsmarknaden, men det ska inte behöva vara så. Hörselnedsättning är faktiskt en av de funktionsnedsätt- ningar som är lättast att hantera på arbetsplatsen.

”Vi kan se att hög sysselsättning och användning av hjälpmedel hänger ihop. Det kan bero på att det är lättare att få ett jobb och behålla det om du redan är bra på att använda hjälpmedel som hörapparater, tolkning och trådlösa system. Detta kan också bero på att arbetsplatser som är bra på att tillhandahålla sådant är bättre på att behålla sina anställda”, säger Jesper Dammeyer.

 

Läs fler inlägg

 

Del: