Skip to main content
Din blogg om hörsel

Prata om de ouppfyllda drömmarna

Känner du igen dig? Du vill stötta dina allra närmaste som har nedsatt hörsel, men ibland blir du frustrerad. Bakom varje frustration finns en ouppfylld dröm, och därför ska du och din närmaste se till att se igenom frustrationen och hålla fokus på drömmen. 

10-31-2022

Av Ulla Oppermann Blankholm / Illustration: Jens-Andreas D. Elkjær


Känner du igen dig? Du vill stötta dina allra närmaste som har nedsatt hörsel, men ibland blir du frustrerad. Bakom varje frustration finns en ouppfylld dröm, och därför ska du och din närmaste se till att se igenom frustrationen och hålla fokus på drömmen. Detta är det första steget mot framgång. I övrigt ska stödet vara ömsesidigt, så att er relation fortfarande är jämställd.

Din omedelbara önskan är enkel: Du vill stötta din närmaste med hörselnedsättning på bästa möjliga sätt. Du har försökt men blir ofta bara frustrerad istället. Du kanske vill gå på en stor fest och dricka ett glas rödvin och umgås med din man som föredrar små sällskap eftersom han då har lättare för att hantera sin hörselnedsättning.


- Bakom varje utmaning eller frustration finns en ouppfylld dröm. Det handlar om att lägga den konkreta frustrationen åt sidan ett ögonblick och titta på vad som ligger bakom. Vad drömmer du om? Okej – du drömmer om att sitta och dricka ett glas rött tillsammans med dina vänner. Det kan du fortfarande göra, bara det inte finns 50 personer samlade, utan kanske 15”, säger Henriette Bisgaard och tillägger:

- Och är det viktigaste för dig att komma till sällskapet, eller är det viktigaste för dig att komma dit med din man? Du kan välja att åka iväg själv, eller du och din man kan åka iväg till mindre sällskap och på så sätt försöka få drömmen att uppfyllas.

Så säger Henriette Bisgaard, som arbetar med positiv psykologi och styrkebaserad ledning i sitt företag Styrkeriget. Hon är för övrigt nära anhörig till en person med hörselnedsättning och är utbildad teckenspråkstolk, och hon vet allt om de frustrationer som kan uppstå när saker och ting inte är som vanligt.

- Det gör en enorm skillnad för människors välbefinnande när de inte behöver fokusera på allt som inte fungerar. När allt flyter på – då kommer livsglädjen, berättar hon.

Henriette Bisgaard, Styrkeriget

"Som anhörig till en person med hörselnedsättning kan det vara riktigt svårt att vara ett bra stöd om uppbackningen inte är ömsesidig. Man måste komma överens om att stötta varandra, annars leder det till friktion." - Henriette Bisgaard

 

Hitta din inre guldgrävare
Henriette Bisgaard är en förespråkare för att titta på det som fungerar och är bra, och inte titta för mycket på misstag och sådant som inte fungerar – vilket är tanken bakom positiv psykologi. Hon erkänner att det är lättare sagt än gjort, men att övning ger färdighet.

- Se det som att gräva guld, det är svårt att hitta guldet när du är oerfaren och långt borta från guldådern. Det är hårt arbete och i början hittar du bara små bitar av guld. Vi måste komma ihåg att fira, eftersom även de minsta guldbitarna leder dig i rätt riktning. Med övning blir man bättre på att hitta guldet och kommer närmare guldådern, säger hon.

 

"Det gör en enorm skillnad för människors välbefinnande när de inte behöver fokusera på allt som inte fungerar. När allt flyter på – då kommer livsglädjen." - Henriette Bisgaard

Vi måste naturligtvis vara medvetna om att saker och ting inte alltid går som de ska och att det är frustrerande, men grundstenen i den styrkebaserade strategin är enligt henne att båda, efter att ha uttryckt sina frustrationer, blir starkare. Hon menar att man i grunden alltid ska stötta varandra i en relation, oavsett om det finns en hörselnedsättning eller inte.

- Som anhörig till en person med hörselnedsättning kan det vara riktigt svårt att vara ett bra stöd om uppbackningen inte är ömsesidig. Man måste komma överens om att stötta varandra, annars leder det till friktion. Om du har nedsatt hörsel är det lika viktigt att du stöttar anhöriga och till exempel berättar hur tacksam du är för det som han eller hon gör för dig. Då får du också ny energi som närstående. Det är avgörande för samvaron, säger Henriette Bisgaard, som tillägger:

- Det är också bättre för jämlikheten i förhållandet, om jag som anhörig hela tiden måste berätta hur duktig du är som hörapparatsanvändare så blir maktbalansen ojämn.

Hon rekommenderar att man ingår ett slags avtal för att tänka positivt och att varje individ bör få veta vad man är tacksam för att den andra gör.

 

Stor uppgift för personer med hörselnedsättning
Henriette Bisgaard behandlar många olika personer i sitt företag, där personer med hörselnedsättning bara utgör en bråkdel. Hon har lärt sig att samtalet om den positiva psykologin träffar personer med hörselnedsättning på ett lite annorlunda sätt än den normalt gör.


- Nu talar jag naturligtvis bara från den skara jag har träffat, men det är en lite större uppgift för dem att fokusera på det positiva, eftersom samhället runt dem är inriktat på att optimera eller fixa det som inte fungerar. Fokus blir snabbt ett bristperspektiv – vad är det man inte kan? Då kan man som anhörig eller person med hörselnedsättning, glömma att se de positiva sakerna som också finns i det, säger Henriette Bisgaard och tillägger att man måste komma ihåg att vi i allmänhet lever i en felsökningskultur som vi har med oss från barnsben. Hon tror att man kan börja med att berätta tre bra saker för varandra i slutet av dagen. Vad har varit bra? Det hjälper hjärnan att fokusera mer positivt. Dessutom uppmärksammar hon begreppet audism, som framför allt används i dövvärlden.

- Det handlar om att bli diskriminerad om man har hörselnedsättning och det sker på många platser i samhället. Som närstående bör du vara uppmärksam på om du utsätter din närmaste för audism. Om en anhörig med hörselnedsättning frågar om vad du och din väninna precis har pratat om, och du säger att det inte var så viktigt eftersom du inte orkar förklara det, då har du utsatt den personen för audism, säger Henriette Bisgaard och tillägger:

- Det är ett begrepp som många anhöriga känner igen sig i, eftersom de ofta gör det omedvetet. Du har inte för avsikt att skada den andra, men det blir så ändå. Därför är det viktigt att man övar på att sätta sig in i den andres situation.

Dessutom understryker hon att det är viktigt att man hela tiden pratar om det som fungerar. Det kan till exempel vara irriterande om den anhöriga blir för överbeskyddande. Då måste man komma ihåg att prata om det – vilket i sin tur kan bidra till att göra förhållandet mer jämlikt – och få saker och ting att bli som man vill ha dem. Precis som med drömmarna.

Läs också blogginlägget: Ha inte orealistiska förväntningar till din partners nya hörapparater

 
 

Återskapa kontakten till den ouppfyllda drömmen

Se det som en styrka när du stöter på frustrationer: De är i själva verket ett uttryck för det du vill ha i din relation. Det finns något som verkligen står på spel för dig.

Erkänn att du är frustrerad. Det är okej.

Värdesätt: Vad är det som du uppskattar som står på spel? Till exempel att kunna umgås med goda vänner som ni gjorde förr i tiden – och uttala din frustration.

Undersök: Hur kan du/ni återfå den känslan/upplevelsen? Tillsammans kan ni undersöka hur ni kan hitta den ouppfyllda drömmen och uppnå samma känsla, kanske på ett nytt sätt.

 

Läs flera inlägg

 

Del:
Vill du läsa mer om hörsel och hur du tar hand om den på bästa sätt? – Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!