Skip to main content
Support for ReSound Control app
Appen ReSound Control.
Med appen ReSound Control kan du snabbt justera hörapparaternas volym utan att använda hörapparaternas fysiska knappar. 

Vanliga frågor

Komma igång

ReSound Control finns tillgänglig i alla länder med undantag för: Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien och Slovenien.

Det kan finnas två orsaker:

1. Vissa Android-telefoner och/eller operativsystem är inte kompatibla med appen ReSound Control. Om du inte hittar appen i Google Play beror det på att appen inte är kompatibel med din telefonmodell och/eller operativsystemet. Minst version 2.3.5 av operativsystemet krävs. 
2. Appen finns inte tillgänglig i ditt land. Se frågan ”I vilka länder finns appen tillgänglig i App Store eller Google Play?”

Du behöver ReSound hörapparater med trådlös funktionalitet och ReSound TelefonClip+ för att kunna använda appen. Observera att fjärrkontrollfunktionaliteten i ReSound TelefonClip+ först måste aktiveras genom att parkoppla hörapparaterna med en ReSound Fjärrkontroll för att kunna använda appen med trådlösa ReSound Alera™ hörapparater. Kontakta din audionom för hjälp med detta.
Mobilenheten kommunicerar via Bluetooth med ReSound TelefonClip+ precis som ett vanligt Bluetooth-headset. ReSound TelefonClip+ använder GN ReSounds egenutvecklade 2,4 GHz trådlösa teknik för att kommunicera med hörapparaterna.
Även om ReSound TelefonClip är ett mycket användbart telefontillbehör fungerar bara ReSound TelefonClip+ med appen. 
ReSound TelefonClip+ har ytterligare funktioner. Det finns bland annat ljud av-knappar och programknappar på framsidan av ReSound TelefonClip+. Clipset på Resound TelefonClip+ är vridbart medan clipset på ursprungliga ReSound TelefonClip är fast. ReSound TelefonClip+ lanserades i december 2012.
iPhone/iPad/iPod touch eller Android smartphone/surfplatta. Observera att appen inte är kompatibel med alla Android-enheter. 
iOS: Operativsystem 7.0 eller senare. Android: Operativsystem 2.3.5 eller senare. Observera att appen inte är kompatibel med alla Android-enheter även kraven på operativsystemet är uppfyllda. 
I appen finns en parkopplingsguide under Inställningar. Du kan även gå till www.resound.com/control och ladda ner snabbguiden för hjälp med parkoppling.

Tryck helt enkelt på appikonen på mobilenhetens startskärm för att öppna appen. En startguide visas: 

Steg 1: Vill du ansluta nu eller använda demoläge? Välj anslut nu.
Steg 1a: (Endast Android) Nödvändig utrustning: Du behöver ReSound hörapparater med trådlös funktionalitet och ReSound TelefonClip+ (lanserad i december 2012) för att kunna använda appen.
Steg 2: Användarvillkor: Du bör läsa den kompletta tryckta bruksanvisningen för ReSound TelefonClip+. Villkoren måste godkännas för att du ska kunna fortsätta.
Steg 3: Vi rekommenderar att du inaktiverar skärmlåsljud, tangentbordsljud och andra touchljud på mobilenheten för en bättre användarupplevelse. Detta görs i regel under Inställningar och Ljud.
Steg 4: Nu kan du starta ReSound Control. Du behöver ReSound hörapparater med trådlös funktionalitet och ReSound TelefonClip+ för att kunna använda appen.

ReSound Control bör vara listad med andra appar under ”Control”. 
När ReSound TelefonClip+ upptäcker att ljud sänds från mobilenheten görs antagandet att du vill höra ljudet i hörapparaterna. Därför växlar den automatiskt till ett telefonstreamingprogram. När ljudet upphör växlar den tillbaka. Du kan minimera onödig programväxling genom att stänga av vissa ljud, t.ex. skärmlåsljud, tangentbordsljud och andra touchljud (kan stängas av under Inställningar på mobilenheten) och du kan även ändra aviseringsljud till ”Endast vibrering”.
Alla bilder på startsidan visar iPhone-versionen av ReSound Control. Android-versionen av appen kan se lite annorlunda ut för att passa operativsystemets grafiska gränssnitt. Utseendet är också beroende av Android-telefonens design. Alla basfunktioner är desamma. 

Volym och ljud av

De vita volymreglagen är för hörapparaternas mikrofoner. De blå volymreglagen är för din streamingenhet, ReSound TV/Audio Streamer 2 eller MiniMikrofon och/eller för telefonsamtal och streamad musik från telefonen. Med ReSound Alera hörapparater syns bara en typ av volymreglage – de justerar både hörapparaternas och streamingenhetens ljud samtidigt.
Ja. Du kan stänga av ljudet från hörapparaternas mikrofoner. Tryck helt enkelt på ljud av-knappen. Du kan stänga av ljudet från en streamingenhet genom att antingen minska volymen eller välja ett icke-streamingprogram.
Ja. Dra reglaget åt vänster eller höger på volymskärmen och tryck på knappen ”halvt” ljud av. 
Om du har ReSound Alera trådlösa hörapparater kanske det inte finns en ljud av-funktion.
Dra reglaget åt vänster eller höger på volymskärmen för önskad ljudnivå. Observera att volymen alltid kommer att synkroniseras om du har trådlösa hörapparater med volymsynkronisering aktiverat. Om du vill kunna justera volymen separat för höger och vänster sida i appen ska du fråga din audionom vid nästa besök.
Dra volymreglagen uppåt eller nedåt tills hålsymbolerna syns på det övre vita reglaget eller välj programmet på nytt på programvalskärmen. 
Ja. På det flesta ReSound trådlösa hörapparater kan du använda de blå volymreglagen på volymskärmen för att justera volymen. Med ReSound Alera hörapparater justeras både streamingvolymen och hörapparaternas volym.
Ja. På det flesta ReSound trådlösa hörapparater kan du använda de vita volymreglagen för att justera volymen. Denna funktion finns inte tillgänglig för ReSound Alera hörapparater. 
Hålsymbolerna anger standardvolymen. 

Program

När du tar emot ljud från din mobilenhet växlar hörapparaterna automatiskt till ett streamingprogram. För att återvända till ditt vanliga hörprogram måste du avsluta den pågående telefonfunktionen.

När ReSound TelefonClip+ upptäcker att ljud sänds från mobilenheten görs antagandet att du vill höra ljudet i hörapparaterna. Därför växlar den automatiskt till ett telefonstreamingprogram. När ljudet upphör växlar den tillbaka. Du kan minimera onödiga programväxlingar genom att stänga av vissa ljud, t.ex. skärmlåsljud och tangentbordsljud (kan stängas av under Inställningar på mobilenheten) och du kan även ändra aviseringsljud till ”Endast vibrering”. 

 
Ja. Redigerade programnamn sparas endast i appen. När din audionom återansluter dina hörapparater till anpassningsprogrammet på kliniken ersätter anpassningsprogrammet alla ändringar som du har gjort. Om du vill behålla namnen som du har ändrat måste du antingen be din audionom skriva in dem i anpassningsprogrammet eller göra det själv efter besöket hos audionomen.
Se föregående svar.
Om din audionom har gett programmen i dina hörapparater andra namn än tillverkarens standardnamn, kommer de namnen att visas första gången du använder ett program.

Anslutning

Har du parkopplat ReSound TelefonClip+ med mobilenheten? Om inte, ska du gå till webbsidan för information om hur du kommer igång (www.resound.com/control). Om enheterna är parkopplade bör anslutning ske automatiskt. Om inte ska du öppna Bluetooth-inställningarna i din mobilenhet och välja ”Hörapparatstelefon” för att ansluta. De flesta mobilenheter visar en liten Bluetooth- eller headsetsymbol i det övre statusfältet när det finns en anslutning.
I enstaka fall hittar inte appen Bluetooth-anslutningen som upprättats mellan telefonen och ReSound TelefonClip+. Prova att stänga av ReSound TelefonClip+, vänta tre sekunder och slå sedan på den igen.
Grönt streck: anslutning upprättad. Rött streck med utropstecken: ingen anslutning. Tryck på utropstecknet/strecket för att felsöka. Grå streckad linje: Streamingenheten är parkopplad men inte ansluten. Slå på enheten för att ansluta till hörapparaterna.
Sannolikt saknas en anslutning mellan mobilenheten och hörapparaterna. Tryck på knappen för att visa en översikt över anslutningarna mellan mobilenheten, ReSound TelefonClip+, hörapparaterna och din streamingenhet (om du har parkopplat en sådan). Om en anslutning inte kan upprättas, markeras den med ett rött streck och ett utropstecken. Tryck på utropstecknet eller det röda strecket för att få tips om hur du åtgärdar anslutningen.

Övrigt

Ja. Appen finns på tjeckiska, danska, nederländska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, spanska, svenska, kinesiska (förenklad + traditionell). 
Med demoläget kan du prova eller demonstrera appen utan att ansluta hörapparaterna. Aktivera/stäng av demoläge under Inställningar.

På Apple-enheter: Håll fingret på appikonen på hemskärmen tills ikonen börjar ”skaka” och ett litet kryss syns. Tryck på krysset för att ta bort appen. Bekräfta borttagningen. Tryck sedan på hemknappen för att återvända till den vanliga hemskärmen. 

På Android-enheter: Avinstallationsmetoden kan variera beroende på typ av Android-enhet – titta i telefonens bruksanvisning.

Behöver du personlig hjälp?
Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.