ReSound LiNX 3D

Opplevelsen av klar lyd

Dagens høreapparater er digitale og full av avansert teknologi, men ikke alle er like. Når vi hører samler øret naturlig lyd fra over alt rundt deg, og så bestemmer hjernen din hva du skal lytte til. Dette er viktig av mange grunner, men hovedgrunnen er at du må kunne endre fokus dersom du hører en viktig lyd på siden eller bak deg. De fleste høreapparater vil bare fokusere på lydene foran deg. Det er ikke balansert hørsel.  
ReSound LiNX 3D høreapparater er annerledes. De ble utviklet for å gi deg den mest naturlige lytteopplevelsen. Med egenskapen Binaural Directionality III kan du enkelt lytte til det som er foran deg, men raskt endre oppmerksomheten til andre lyder rundt deg.
Finn en hørselsspesialist

Hør hvordan bruker av ReSound LiNX 3D, Rosie Guagliardo, kan høre lyder rundt seg tydeligere.

ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.