Skip to main content
Har du barn med nedsatt hørsel?

Mistenker du at barnet ditt hører dårlig, bør du være oppmerksom og se etter tegn på nedsatt hørsel. Barn med nedsatt hørsel kan i mange tilfeller være flinke til å skjule hørselstapet for omgivelsene sine.

 

De aller fleste små barn vil i perioder vil få nedsatt hørsel på ett eller begge ørene, for eksempel ved forkjølelse eller ørebetennelse. Som oftest er dette midlertidig og hørselen vil bli normal igjen ganske raskt. Det er først når hørselstapet blir langvarig at det kan få nevneverdige konsekvenser for barnet. Hørselen er blant annet en viktig faktor i barnets språkutvikling.
Allerede ved seksmånedersalderen er hørselen til et barn ferdigutviklet. I Norge i dag blir det gjennomført en hørselsscreening av alle nyfødte barn, så nedsatt hørsel hos spedbarn blir raskt oppdaget.


Dette bør du være oppmerksom på

Hvis du for eksempel i en foreldresamtale i barnehagen eller på skolen får høre at barnet ditt har en tendens til å trekke seg tilbake fra de andre barna og leke på egenhånd, kan det være en indikasjon på en eller annen form for nedsatt hørsel.

Vær også oppmerksom hvis barnet ditt ikke reagerer på tiltale når hun eller han sitter med ryggen til. Andre tegn på mulig nedsatt hørsel eller hørselstap kan for eksempel være at barnet ofte spør mye om igjen, er urolig og ukonsentrert, ofte forkjølet, eller om barnet puster tungt med åpen munn, snorker eller våkner mye om natten. Perioder med dårlig appetitt kan også skyldes at barnet hører litt dårlig.

Et annet og mer tydelig tegn på mulig nedsatt hørsel er hvis barnet bruker øynene aktivt og ser mye på munnen din når du snakker.


Ulike grader av nedsatt hørsel hos barn

Nedsatt hørsel hos barn kan forekomme på ett øre eller begge i mange ulike grader. I tillegg er hvordan hvert barn opplever sitt hørselstap individuelt. Det finnes flere graderinger av nedsatt hørsel, men generelt deles hørselstap inn i følgende kategorier:

 • Lett nedsatt hørsel
  Problemer med å høre svak tale eller hvisking, og tale i støyende omgivelser.
 • Middels til moderat nedsatt hørsel
  Problemer med å høre vanlig tale selv på nær avstand.
 • Moderat nedsatt hørsel
  Problemer med å høre tale i telefonen.
 • Betydelig nedsatt hørsel
  Problemer med å høre sterk tale og for eksempel utrykningskjøretøy eller en dør som slås igjen.
 • Alvorlig nedsatt hørsel
  Problemer med å høre en motorsykkel som starter opp, et borr eller en sirkelsag.

I mange tilfeller kan et høreapparat være til stor hjelp. Moderne teknologi har ført til at høreapparater i dag er noe helt annet enn de var for bare få år siden. De har utviklet seg på samme måte som datamaskiner og mobiltelefoner – mindre av størrelse med bedre ytelse.

Mistenker du at barnet ditt kan ha nedsatt hørsel, anbefales det å oppsøke lege eller helsestasjon som kan henvise videre til en øre- nese- halsspesialist for å få gjennomført en audiologisk undersøkelse.