Skip to main content
Hva er symptomene på nedsatt hørsel hos barn?
Barn med nedsatt hørsel faller gjerne utenfor språklig, på skolen og i andre sosiale sammenhenger. I tillegg kan hørselstap påvirke den emosjonelle utviklingen negativt. For barnet ditt sin skyld er det derfor viktig at du tar grep hvis du har mistanke om nedsatt hørsel.

Språk og kommunikasjon er viktig for utviklingen, og derfor får barnet ditt en hørselsscreening allerede når det er et par dager gammelt. Og bare for å berolige eventuelle engstelige foreldre: Testen er fullstendig smertefri. 

Om alt tilsynelatende er normalt til å begynne med, kan noen hørselstap komme etter hvert som barnet vokser: Én av 1000 nyfødte har nedsatt hørsel, mens det samme gjelder for to av 1000 seksåringer.


Hva er årsaken til nedsatt hørsel hos barn?

Det kan være flere: Barnet kan ha fått infeksjon fra mor i svangerskapet, det kan være arvelig, skyldes lav fødselsvekt, høye lyder eller sykdom.
Husk at små ører er ekstra utsatt for støy - barn har ikke lært å regulere hørselen på samme måte som voksne. Når hørselen utvikles er det derfor viktig å beskytte barnet, for eksempel på konserter. Uten å moralisere kan det også være på sin plass å fortelle ungdommene i huset at konsertopplevelsen blir bedre både før, under og etter med propper i ørene. Og fortell samtidig hva som kan bli konsekvensene av høy musikk i hodetelefonene. 
Hvis barnet ditt har gjentatt ørebetennelser bør du være ekstra påpasselig. Etter en betennelse kan hørselen være påvirket i noen uker etterpå. Dersom ørebetennelsen utvikler seg til å bli kronisk, kan løsningen være dren i ørene. Ørebetennelse kan gi senskader som voksen, med nedsatt hørsel, øresus og svimmelhet som resultat. 


Dette er tegnene på nedsatt hørsel hos barn

Følg ekstra nøye med hvis:

 • Barnet ditt reagerer sent eller ikke i det hele tatt når det sitter med ryggen mot deg
 • Barnet ditt ikke snur seg mot deg når du snakker
 • Barnet ditt har liten eller ingen interesse for lyd og stemmer generelt
 • Barnet ditt snakker høyt og roper mye
 • Barnet ditt foretrekker å kommunisere gjennom gestikulering og bevegelser fremfor ord
 • Barnet ditt babler monotont
 • Barnet ditt stiller det samme spørsmålet flere ganger
 • Barnet ditt har et lite ordforråd, dårlig uttale og sen språkutvikling
 • Barnet ditt trekker seg tilbake i sosiale sammenhenger
 • Barnet ditt er uoppmerksomt, urolig og kan ha kraftige sinneutbrudd - eller være innadvendt
 • Barnet ditt utvikler seg grovmotorisk langsomt 

Tenk også på at noen barn kan være flinke til å skjule hørselstapet gjennom for eksempel å nikke og late som de hører, og/eller lese på munnen.


Når kan barnet mitt begynne med høreapparat?

Før var det slik at man helst ikke ga høreapparater til barn før de hadde lært seg å gå. Heldigvis har man kommet på bedre tanker, og på grunn av språkutviklingen er det viktig å få på plass et høreapparat så tidlig som mulig - gjerne fra barnet er noen måneder gammelt. Dersom barnet ikke får bedret hørselen innen treårsalderen, vil språkinnlæringen senere i livet bli vanskelig.

Et høreapparat hjelper ikke bare for hørselen, men også for å kontrollere stemmen. Det er vondt for et barn å bli utstøtt fordi det roper høyt og samtidig ikke hører noe i sosiale sammenhenger som barnehagen, skolen eller fritidsaktiviteter.


Hva gjør jeg hvis barnet mitt viser symptomer på nedsatt hørsel?

Da må du kontakte fastlegen eller helsestasjonen. De vil henvise dere videre til en spesialist, for eksempel øre-nese-hals-lege eller audiograf der barnet kan ta en hørselstest.

Det viktigste er at du tenker på barnets beste, det er nemlig ikke uvanlig at foreldrene reagerer sterkere enn barna selv når de får vite at de må bruke høreapparat. Barna ønsker jo ikke å ha dårlig hørsel, og det å bruke et høreapparat er ikke et handikap - det er å bruke et hjelpemiddel for en bedre hverdag. Dagens høreapparater er enkle å vedlikeholde, de er kule, og de kan til og med gi barnet store fordeler, blant annet ved å streame lyd fra mobiltelefon, musikkanlegg, PC og TV.

Et høreapparat er heller intet hinder for å kunne delta på alle typer fritidsaktiviteter - det være seg korps, dans eller fotball. Å gi barnet ditt mulighet til å kunne høre er derfor å gi muligheten til å spille, leke, snakke, le og være sosial på samme måte som andre barn.