Skip to main content
Trenger du høreapparat? Og hvilke andre hjelpemidler finnes mot hørselstap?

Ber du ofte andre snakke høyere? Sier du “hva” mer enn før? Må snu deg mot den du prater med? Misforstår du hva folk sier? Synes det er vanskelig å ha en samtale hvis det er mye bakgrunnsstøy fra stemmer eller musikk? Alt dette er tegn på at du kan ha nedsatt hørsel. 

Mange tror at det er et tegn på alderdom å bruke høreapparat: Nedsatt hørsel blir jo gjerne assosiert med eldre. Sannheten er at det er mye verre å ikke bruke høreapparat hvis du faktisk trenger det: Nedsatt hørsel gjør deg ofte mindre sosial, og dette kan raskt gå utover livskvaliteten.

Har du hørselstap bør du derfor bruke de hjelpemidlene som finnes tilgjengelig for å kunne få en tilnærmet normal hørsel igjen.


Når trenger jeg høreapparat?

Det er når du føler det selv, men det kan nok være at familie, venner og kolleger merker hørselstapet før deg. Eller kanskje rettere sagt - før du vil innrømme overfor deg selv at du begynner å få nedsatt hørsel.
Det er ofte vanskelig å ta inn over seg når andre forteller deg at du hører dårlig. Men hvis du har hørt dette mer enn én gang i det siste, er det en god grunn til å få sjekket hørselen din. 
Mange som burde ha hatt høreapparat lever gjerne i fornektelse, og sier at dette er andres problem. Men jo raskere du aksepterer situasjonen og innser at du behøver hjelp, desto lettere vil det bli for deg å ta i bruk tilgjengelige hjelpemidler og leve et godt liv med hørselstapet.


Finnes det andre hjelpemidler enn høreapparat mot hørselstap?

I tillegg til høreapparatet finnes det mange andre hjelpemidler du kan ta i bruk. Moderne høreapparater er enkle å vedlikeholde, og har til og med hjelpemidlene innebygget - noe som gjør hverdagen enklere:

  • Smart høreapparat som streamer fra telefon, musikkanlegg, PC og TV. Disse gjør at høreapparatet ditt fungerer som trådløse hodetelefoner. Du kan snakke i telefonen selv med mye støy rundt deg, og se på TV med like høy (eller lav!) lyd som resten av familien. Den største fordelen med streaming på høreapparater er nok at du slipper å bruke en gammeldags slynge rundt halsen. 
  • Apper som gjør at du enkelt og diskret kan kontrollere høreapparatet og hjelpemidlene fra mobiltelefonen din, avhengig av lydnivået der du er. Noen høreapparater lar deg til og med kontrollere via smartklokken Apple Watch. De nyeste høreapparatene kan også finjusteres og oppdateres direkte av din audiograf via en app. 
  • Fjernkontroll som fungerer omtrent som appene, og gir deg full tilgang til høreapparatet og hjelpemidlene.
  • Samtaleforsterker/mikrofon hjelper deg i kontorlandskap, på møter, på middager, i forsamlinger, på skolen og ute i naturen. Dette er en liten og flyttbar boks du kan klipse på klærne, eller plassere på bordet dere sitter rundt. Det finnes flere typer av disse avhengig av til hva og hvor du ønsker å bruke den.
  • Teleslynge har eksistert i mange år, og er et velkjent hjelpemiddel på forelesninger, skoler, forsamlingslokaler og offentlige kontorer. Dette er en mikrofon som sender lyden til høreapparatet ditt, og som virker på et begrenset område.
  • Tinnitusmaskerer er i utgangspunktet for deg som ikke har hørselstap. Men det finnes høreapparater som maskerer/sender motlyd, og som også kan gi deg beroligende lydbehandling. Disse fungerer best hvis du har konstant tinnitus/øresus. Noen tinnitusmaskerere kan styre lyd og lydbehandling via apper.

I tillegg kan du få hjelpemidler som gjør at du hører og ser når telefonen, ringeklokken og røykvarsleren krever oppmerksomhet. Disse gir deg varsler med vibrering, blinkende lys eller forsterket lyd - eller med en kombinasjon av alle tre.


Høreapparat og erfaringer

Uansett alder - et høreapparat åpner opp for en ny verden der du får tilbake en av sansene dine. Spesielt for barn er det viktig å kunne høre godt. Ikke bare på grunn av skole og språkinnlæring, men også på fritiden sammen med venner og i aktiviteter.
For både barn, voksne og eldre er høreapparat viktig for å kunne delta på lik linje med andre i samtaler, sosiale sammenhenger og idrett. Man føler seg ikke lenger utenfor - man er mer “med”.

For mange kan terskelen være høy for å gå til fastlegen og be om time hos spesialist. Vi anbefaler sterkt at du gjør det. Etter en innlærings- og tilvenningsperiode sier nær sagt samtlige som begynner å bruke høreapparat at de har fått økt livskvalitet på alle områder, og at den øker desto mer de bruker det.