Skip to main content
Nedsatt hørsel hos eldre

Nedsatt hørsel hos eldre mennesker er helt normalt. Det antas at både arv og slitasje fra langvarig støybelastning kan være hovedårsakene til hørselstap hos eldre.

 

Hørselstap relatert til alder er noe som berører de fleste mennesker før eller siden. Redusert hørsel er vanlig allerede fra 50-60 årsalderen og rammer rundt 60 prosent av alle i aldersgruppen 60-79 år. Når du passerer 80 hører det med til sjeldenhetene at hørselen ikke er nedsatt i en eller annen grad. 
Den medisinske betegnelsen på hørselstap hos eldre er presbyacusis. Det kalles også sensorinevrale eller nevrogene hørselstap, og er knyttet til defekter i det indre øret (sneglehuset). Når hårcellene i sneglehuset brytes ned vokser de ikke ut igjen. Hørselstapet er derfor å regne som varig. Selv om omfanget av hørselstapet varierer fra person til person, vil det uansett tilta med årene.


Forandringen skjer gradvis

Det kan være vanskelig å oppdage hørselstapet, da forandringen skjer langsomt og gradvis. Diskantområdet rammes først, og du merker at det blir vanskelig å oppfatte konsonantlydene i samtaler. Særlig i støyfulle omgivelser. De lyse tonene, som for eksempel fuglekvitter, kan forsvinne helt.

Når det blir vanskelig å følge med i samtaler, blir det også en utfordring å delta i ulike sosiale sammenhenger. Mange opplever dette svært ubehagelig og velger derfor heller å isolere seg. Noe som igjen kan føre til vonde følelser og i mange tilfeller ensomhet. Noen studier viser også at det kan finnes en sammenheng mellom nedsatt hørsel hos eldre og demens.

Heldigvis finnes det mange hjelpemidler, som for eksempel et høreapparat. Selv om et høreapparat ikke vil gi deg en normal hørselsfunksjon tilbake, vil det kunne hjelpe deg å høre bedre i alle sammenhenger. 

Moderne teknologi har gjort høreapparatene mindre og bedre, og et høreapparat tilpasset deg og ditt hørselstap vil være til god hjelp. Det kan ta litt tid å venne seg til å bruke et høreapparat. Dette er fordi du må lære deg å høre på en helt ny måte. Høreapparatet vil forsterke lyder som du ikke har hørt på lenge, eller kanskje aldri før har hørt. Men med kyndig veiledning og en rolig start i trygge omgivelser, vil høreapparatet gi deg en helt ny og enklere hverdag.


Kommunikasjon med eldre med nedsatt hørsel

Når du kommuniserer med eldre personer som har nedsatt hørsel i en eller annen grad, finnes det noen små grep som vil gjøre det enklere for dem å høre hva du sier:

  • Ikke snu ryggen til den du snakker med. Personer med nedsatt hørsel leser ofte på munnen og støtter seg til kroppsspråket til den som snakker.
  • Sørg for å dempe unødvendig bakgrunnsstøy som for eksempel lyd fra TV eller radio. Et høreapparat forsterker stemmen din, men det forsterker også alle andre lyder.
  • Si fra før du beveger deg til et annet rom.
  • Bruk mer tid på samtalen enn du ellers ville gjort. Du må snakke saktere og setninger må ofte gjentas og kanskje sies på en annen måte når du snakker med personer med nedsatt hørsel.

Så fort du opplever at det blir vanskeligere og vanskeligere å følge med i samtaler, bør du oppsøke fastlegen din for å bli henvist videre til en hørselsspesialist.