Skip to main content
Ta en hørselstest

En hørselstest er rask og smertefri, og i de aller fleste tilfeller får du testresultatet der og da. Om testen viser at du har et hørselstap i en eller annen grad, får du også vite hva du bør gjøre videre.

Hørselstesten tar du hos en øre- nese- halsspesialist eller en audiograf. Du får henvisning dit fra fastlegen din. Det finnes også enkle hørselstester på nett, men disse vil ikke gi deg et like nøyaktig resultat.

Det første audiografen gjør er å sjekke øregangene dine med et otoskop. En sjekk av trommehinnen kan gi verdifull informasjon om tilstanden i mellomøret, og kan forklare et eventuelt hørselstap.


Hva skjer under hørselstesten?

Selve hørselstesten utføres ved hjelp av et audiometer som bestemmer høreterskler for de ulike lydfrekvensene. Under testen sitter du i et lydtett rom med hodetelefoner over ørene. Disse er tilkoblet audiometeret, som er kalibrert for å måle hørsel med nøyaktig presisjon.
Audiometeret sender toner av ulik frekvens og styrke i ett og ett øre. Mens du lytter på de ulike tonene, blir du bedt om å gi et signal hver gang du hører noe. Audiografen er på jakt etter den svakeste tonen du kan høre. Noen ganger kan hørselstesten også inkludere andre tester, som for eksempel en taletest. Du vil da få høre en rekke ord som du skal gjenta.
Testresultatene blir plottet inn i et audiogram, hvor frekvens (Hz) leses i horisontalaksen og lydstyrke (dB) i vertikalaksen. Audiogrammet vil vise graden av et eventuelt hørselstap.


Hva betyr testresultatet?

Du vil få testresultatet detaljert forklart av audiografen. Hørselstap blir målt i decibel hearing level (dB HL). Hvis du hører lyder mellom null og 25 dB HL over hele frekvensspekteret regnes hørselen din som normal. Jo høyere dB HL som må til før du hører lydene, jo større er hørselstapet ditt. Gradene av hørselstap deles som regel inn i kategoriene:

  • Lett 25-40 dB HL
  • Moderat 41-55 dB HL
  • Moderat til stort 56-70 dB HL
  • Stort 71-90 dB HL
  • Alvorlig stort 90+ dB HL

Hva hvis hørselstesten viser hørselstap?

Hvis hørselstesten din viser at du har et hørselstap, vil du få tilbud om hjelpemidler som for eksempel et høreapparat tilpasset ditt behov. Det er lenge siden et høreapparat var en stor klump bak øret. Moderne teknologi har gjort at høreapparater har utviklet seg på lik linje med datamaskiner og mobiltelefoner. De blir stadig mindre, mens ytelsen bare blir bedre og bedre.


Hvordan høres hørselstap ut?

Er du nysgjerrig på hvordan et hørselstap høres ut, kan du ved hjelp av en simulator få en forenklet fremstilling av hvordan ulike grader av hørselsnedsettelser kan oppfattes.
Prøv Sansetap sin hørselssimulator, for å høre hvordan en gitt situasjon arter seg med ulike grader av hørselstap. Simulatoren tar for seg diskanttap, basstap, bassengtap og flatt tap.
Diskanttap er den vanligste formen for hørselstap, hvor du har problemer med å høre de lyse tonene og konsonanter i tale. Basstap er sjeldnere. Da har du problemer med å høre de dype tonene. Når hørselen er nedsatt i mellomområdet i kurven på audiogrammet kalles det bassengtap. Du kan høre både lyse og dype toner, men sliter med å høre tale i støyfulle omgivelser. Ved flatt tap er hørselen nedsatt like mye i alle frekvensområder, og du hører dårlig i alle sammenhenger.

Ved den minste mistanke om at du kan ha nedsatt hørsel, bør du ta en hørselstest hos en spesialist.

TA VÅR ENKLE ONLINE HØRSELSTEST