Skip to main content
Hva er symptomene på nedsatt hørsel?

Symptomer på nedsatt hørsel oppleves forskjellig fra person til person. Likevel er det ofte de samme symptomene som går igjen når folk mistenker at de begynner å høre dårlig.

Et av de vanligste tegnene på at du kanskje begynner å få nedsatt hørsel er at du får problemer med å følge med i samtaler som involverer flere personer, enten det er i sosiale settinger som for eksempel på et utested eller en restaurant, eller i møter i jobbsammenheng. Du syns de andre mumler og må stadig be om at de gjentar det de nettopp har sagt.

Hvis det i tillegg hender at noen påpeker at volumet er høyt når du ser på tv, eller at du har problemer med å høre ordene i sanger på radioen, kan det være en god idé å få sjekket hørselen hos en spesialist.

Nedsatt hørsel, eller hørselstap, kan være slitsomt i mange situasjoner. Faktisk så slitsomt at du kan bli syk av det. Mange opplever for eksempel hodepine og svimmelhet i forbindelse med nedsatt hørsel i en eller annen grad.


To typer hørselstap

Det er i hovedsak to typer hørselstap: nevrogent hørselstap og mekanisk hørselstap. Nevrogent hørselstap er problemer i det indre øret (cochlea) eller på hørselsnerven. Hele 90 prosent av permanente hørselstap er av denne typen. Som oftest skyldes det den naturlige aldringsprosessen, men det kan også forårsakes av for eksempel traumatiske støyskader, virusinfeksjoner i det indre øret eller hodeskader.

Når hindringer blokkerer lydbølger slik at de ikke når frem til det indre øret, kalles det mekanisk hørselstap. Årsaken kan være noe så enkelt som oppsamlet ørevoks, men det kan også skyldes væske i eller infeksjoner i mellomøret, eller skader på trommehinnen.

Mekaniske hørselstap kan i noen tilfeller korrigeres ved hjelp av kirurgi, men det kan ikke de nevrogene. I begge tilfeller kan det imidlertid hjelpe med et høreapparat.


Hørselstap og øresus

Øresus, eller tinnitus som er den medisinske betegnelsen, trenger ikke være forbundet med symptomer på nedsatt hørsel eller hørselstap, men i noen tilfeller kan det likevel ha en sammenheng. Rundt 15 prosent av den voksne befolkningen plages med øresus.

Definisjonen på øresus er lyder som bare du registrerer, og som ikke kommer fra en ytre lydkilde. Lydene kan være alt fra lett sus, brusing eller surring til påtrengende motorlyd eller pipetoner. Du kan høre lyden i ett øre eller i begge. Øresus kan være konstant eller periodevis.

Uansett hvilke symptomer på nedsatt hørsel du opplever, bør du kontakte en spesialist for å finne ut hva det kan være. Veien dit går i de fleste tilfeller via fastlegen din.