Skip to main content
Hva er tinnitus?

Tinnitus, eller øresus som det også kalles, er svært vanlig. Noen har det i en eller flere korte perioder, mens for andre er det kronisk og så plagsomt at man får dårligere livskvalitet. Er det noe du kan gjøre for å unngå tinnitus? Og hvis du har fått det - finnes det behandling?

Tinnitus blir ofte kalt den nye folkesykdommen - så mange som 800 000 nordmenn har opplevd eller opplever det. Og jo eldre du blir, desto vanligere er det å få tinnitus. De fleste klarer seg fint selv om de er plaget, mens noen synes hverdagen er vanskelig å takle. 
Vi skiller gjerne mellom akutt og kronisk tinnitus. Akutt er fra du merker den første gang og tre til seks måneder frem i tid, mens kronisk er hvis den varer lenger enn tre til seks måneder.


Hvilken lyd har tinnitus?

Ordet tinnitus har sitt utspring fra latin: “Tinnire” betyr “ringe”, og det er nettopp slik mange opplever tinnitus - de har ringing i ørene. På engelsk kalles det da også “ringing in the ears”.
Men tinnitus oppleves forskjellig fra person til person: Man “hører” gjerne susing, motordur, klikking, plystring, jetfly, bølgeskvulp, hamring, rennende vann eller summing. Det vanligste er å høre én lyd, men noen kan høre både to, tre og flere på én gang. Tinnitus kan opptre i ett øre, begge, eller lyden kan komme fra “et sted inne i hodet”. 


Hva er symptomene på tinnitus?

Tinnitus er ikke nødvendigvis en sykdom. Det kan også være symptomer på en sykdom eller en tilstand, som alder eller hindringer i blodsirkulasjonen i eller i nærheten av det indre øret. Tinnitus er fantomlyder som kommer fra nervesystemet ditt - ikke fra selve ørene. For de som er rammet er likevel lydene ekte nok.
De som har tinnitus blir ofte mindre sosiale, har vanskeligere for å konsentrere seg, får dårligere hukommelse, føler svimmelhet, får mye vondt i hode, nakke og muskler og sover dårlig. Dette kan føre til lav toleranseterskel og høy irritabilitet. 
Mange utvikler også angst og depresjon, og for om lag en av ti som er rammet av tinnitus er plagene så store at de opplever selvmordstanker. Det er derfor viktig å ta symptomene på tinnitus og effektene av dem på alvor. 


Hva er årsaken til tinnitus?

For mange kommer tinnitus snikende over flere år, mens andre kan få det etter en konsert eller hvis en nyttårsrakett har eksplodert for nærme. 
Den vanligste årsaken til tinnitus er faktisk ørevoks. Hos fire av ti som har fått kronisk tinnitus er årsaken støyskade, og spesielt barnehageansatte, jegere og aktive konsertgjengere er utsatt. For andre kan årsakene være 

  • Alder 
  • Stress 
  • Hodeskade og nakkesleng
  • Medikamentbruk
  • Mèniéres sykdom 
  • Kronisk mellomørebetennelse 
  • Otosklerose 
  • Høyt blodtrykk

Nedsatt hørsel, selv om hørselstap og tinnitus ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre


Kan jeg bli kvitt tinnitus?

Det er viktig at du oppsøker fastlegen din, slik at dere kan finne årsaken(e) til tinnitusen. I de fleste tilfellene er den enkel å behandle og kan forsvinne nær sagt av seg selv, som for eksempel å skylle ut ørevoks. I andre tilfeller finnes det ingen behandling, kun hjelpemidler - det finnes dessverre ingen medisiner som hjelper deg å bli kvitt øresus
Etter undersøkelsen hos fastlegen blir du eventuelt henvist videre til hørselstest, utredning og behandling hos en øre-nese-hals-spesialist eller audiograf. Der vil du også få rådgiving og veiledning, og etter hvert hjelp med tilpasning av høreapparat, tinnitusmaskerer og andre hjelpemidler.


Tinnitus og høreapparat

Selv om du ikke har nedsatt hørsel, vil et høreapparat i de fleste tilfeller hjelpe mot tinnitus: Når lyden fra omgivelsene blir sterkere, blir tinnitusen svakere. Et smart råd i så måte er å ha på radio eller bakgrunnsmusikk. 
Det finnes også smarte høreapparater med maskeringslyd/motlyd, og som i tillegg kan gi deg beroligende lydbehandling. Noen høreapparater kan også streame lyd fra smarttelefonen, datamaskinen eller TV-en din, hvilket vil bidra til en hverdag med lyder som gjør tinnitusen mindre påtrengende.

Hvis du har tinnitus er det viktig at du ikke isolerer deg. Som regel kan du - med noen få hjelpemidler - leve livet omtrent som før.

LES MER OM RESOUND TINNITUSLØSNINGER