Skip to main content
Hjelper høreapparat på tinnitus?

Tinnitus, eller øresus, oppleves forskjellig fra person til person. Fellesnevneren er lyder bare du hører som ikke kommer fra en ekstern lydkilde. I mange tilfeller kan individuell tilpasset lydbehandling gjennom et høreapparat hjelpe mot plagene.

 

Selv om de fleste med tinnitus har det i en grad de fint klarer å leve med, kan plagene hos noen bli så store at det går ut over livskvaliteten. Ofte forekommer for eksempel svimmelhet, hodepine og søvnløshet etter en lengre periode med tinnitus. Forsvinner ikke lydene av seg selv innen tre til seks måneder, betegnes tilstanden som kronisk tinnitus.

Tinnituslyder kan være alt fra susing til piping eller sterk ringelyd. Har du pulserende tinnitus, som er en sjelden form for tinnitus, høres det ut som om du hører dine egne hjerteslag inne i hodet. Dette kan komme av forstyrrelser i blodomløpet i mellomøret.
Personer som plages med tinnitus bør unngå stress, da stress er en faktor som kan gjøre tilstanden enda verre.


Hvordan bli kvitt tinnitus?

Det finnes flere ulike behandlingsformer for de som ønsker å bli kvitt tinnitus eller øresus. Avhengig av hvor store plagene er, vil det som regel være mest effektivt med en kombinasjon av behandlingsformer.

De mest vanlige behandlingsformene for tinnitus er:

  • Lydbehandling
  • Kognitiv behandling
  • Nevrofysiologisk behandling

Lydbehandling brukes for å kompensere tinnituslydene med andre lyder, som for eksempel å ha på en radio eller en annen lydkilde i bakgrunnen. Du kan også bruke en spesialtilpasset lydgenerator, eller et høreapparat. Har du tinnitus og hørselstap finnes det smarte høreapparat som du kan koble opp mot din iPhone eller iPad og styre lydene derfra. Du kan også streame lyd fra din TV eller datamaskin direkte til høreapparatet. Et høreapparat kan derfor være en god tinnitusmaskerer.
Bruk av lyder er også en viktig del av kognitiv behandling, enten det er sus fra en radio innstilt mellom to kanaler, et ventilasjonsanlegg eller andre bakgrunnslyder. Lydene skal ikke overdøve tinnitus, men trene hjernen til å akseptere lyder.

Nevrofysiologisk behandling av tinnitus eller øresus er en tidkrevende behandlingsform som krever at du er motivert og villig til å legge inn en stor porsjon egeninnsats. Her er hvordan kroppen reagerer på tinnituslyder et sentralt tema. 


Forskning på tinnitus

Forskere mener at en bedre forståelse av aktivitetsmønsteret i hjernen vår, ikke bare i hørselssenteret i hjernen, kan være viktig for å utvikle medisiner mot tinnitus.

Amerikanske og britiske forskere har forsøkt å observere hjernen til en pasient med tinnitus for å finne ut mer om den unormale hjerneaktiviteten som blir forbundet med tinnitus eller øresus. De konkluderer med at virkelige lyder ser helt annerledes ut enn tinnituslyder inne i hjernen.

Ta kontakt med fastlegen din hvis du vil ha hjelp til å bli kvitt tinnitus eller øresus. Han eller hun kan henvise deg videre til en øre- nese- halsspesialist eller en audiograf for utredning av dine tinnitusplager.

LES MER OM RESOUND TINNITUSLØSNINGER