Skip to main content
Kan jeg få høreapparat fra det offentlige?

I Norge kan alle få høreapparat fra det offentllige – så lenge du kan dokumentere at hørselsnedsettelsen er varig og at du trenger høreapparat for å fungere i hverdagen.

 Med varig hørselsnedsettelse menes at du har hatt nedsatt hørsel i minst to år. Har du nedsatt hørsel, påvirker det evnen din til å kommunisere med andre mennesker – enten det er i barnehage, skole, arbeidslivet eller i pensjonisttilværelsen.

Det finnes mange hjelpemidler for deg med nedsatt hørsel, ikke bare høreapparater. Er du for eksempel plaget med tinnitus, kan en tinnitusmaskerer være det du trenger. Andre eksempler på hørselshjelpemidler du kan få støtte til fra det offentlige er samtaleforsterker, varslingsutstyr, lyttehjelpemidler til TV eller en streamer. Hvilke hørselshjelpemidler som vil passe best for deg og din situasjon kan du få mer informasjon om hos en audiograf eller en øre- nese- halsspesialist.

Moderne teknologi har gjort høreapparater mindre av størrelse med bedre ytelse. Det finnes også høreapparater du kan koble sammen med din smarttelefon, slik at du enkelt kan styre lydstyrken derfra.

Nedsatt hørsel eller alle grader av hørselstap måles i db HL (decibel hearing level) og deles som regel inn i følgende kategorier:

  • lett nedsatt hørsel - 10-30 db HL
  • moderat nedsatt hørsel - 30-50 db HL
  • betydelig nedsatt hørsel - 50-70 db HL
  • alvorlig nedsatt hørsel 70-90 db HL

Tinnitus og høreapparat

Rundt 750 000 nordmenn har en eller annen grad av tinnitus. Selv om tinnituslyden i de aller fleste tilfeller vil forsvinne av seg selv, er det noen som blir plaget av tinnitus på permanent basis. Da kan et spesialtilpasset høreapparat være til stor hjelp.

Støyskade er som oftest grunnen til at tinnitus oppstår – enten det kommer av høy musikk, støy på jobb eller andre årsaker. Tinnitus kan ramme hvem som helst, så det lønner seg å ta noen forhåndsregler, som for eksempel å bruke ørepropper hvis du skal på en konsert eller en festival, eller hørselsvern hvis du blir utsatt for støy på arbeidsplassen.


Hvordan få høreapparat?

Har du varig nedsatt hørsel og trenger et høreapparat, tar du kontakt med NAV eller den i din kommune som er ansvarlig for hjelpemidler. Dette varierer fra kommune til kommune. I noen kommuner har NAV en egen Hjelpemiddelsentral. Trenger du hjelp til å søke om høreapparat fra det offentlige, kan du oppsøke fastlegen din eller helsetjenesten i kommunen.

Hvis du trenger et høreapparat for å kunne fungere på skolen eller på arbeidsplassen, tar du det først opp med læreren eller arbeidsgiveren din. 

Har du allerede fått et høreapparat fra det offentlige som du har brukt noen år og lurer på hvordan du får et nytt, så kan du bytte til et nytt høreapparat hvert sjette år.