Skip to main content
Støtte for ReSound ONE

Gratulerer med dine nye ReSound ONE™ høreapparater. De er designet for å gi deg en fullstendig brukertilpasset hørselsopplevelse. Her finner du all informasjonen du trenger for å komme i gang, og legge til dine personlige preferanser med våre apper.

Videoer
Se hvordan du får alt ut av dine ReSound ONE høreapparater og de imponerende funksjonene. 

RITE høreapparater

Slik kommer du i gang med høreapparatene dine
Slik slår du oppladbare RITE av/på med premiumladeren  

Slik slår du oppladbare RITE av/på med trykknappen

Slik slår du av/på dine receiver-i-øret høreapparater (RITE13/312) 

Slik bruker du høreapparatene

Slik plasserer du høreapparatet i øret

Slik tar du høreapparatene forsiktig ut av øret
Slik setter du høreapparatene i laderen
Slik plasserer du høreapparatene i premiumladeren  
Slik plasserer du høreapparatene i standardladeren  
Slik aktiverer du Ultra Focus

Slik aktiverer du Ultra Focus gjennom Smart 3D appen

Slik aktiverer du Ultra Focus med trykknappen


Slik tar du vare på høreapparatene

Slik rengjør du høreapparatene

Slik fester du og tar av voksfilter

Slik fester og tar du av domer

Slik bytter du mikrofonfilter på M&RIE receiver

BTE og Power BTE høreapparater

Slik kommer du i gang med høreapparatene dine
Slik slår du på/av BTE høreapparater
Slik slår du på/av Power BTE
Slik bruker du høreapparatene
Slik setter du inn og fjerner BTE med tynnslange
Slik setter du inn og fjerner BTE med propp
Slik tar du vare på høreapparatene
Slik rengjør du BTE med ørepropp
Slik rengjør du BTE med tynnslange
Slik rengjør du en tynnslange
Slik setter du inn fargemarkøren på BTE
Slik plasserer du og fjerner DAI-sko på Power BTE
Slik bytter du dome på en tynnslange
Slik endrer du funksjoner på BTE med trykknappen
Slik endrer du funksjoner på Power BTE med trykknappen
Slik bytter du hook på ReSound ONE Power BTE
Slik bytter du mikrofonfilter på ReSound ONE BTE
Slik bytter du tynn slange på ReSound ONE BTE
Slik bytter du slange mellom ørepropp og høreapparat
Slik setter du høreapparatene i laderen
Slik setter du inn BTE høreapparater i bordladeren
Slik setter du inn og tar ut strømledningen fra bordlader

Handsfree samtaler

Slik foretar du handsfree samtaler
Slik besvarer og avslutter du et handsfree anrop med ReSound ONE
Slik besvarer og avviser du et inkommende anrop med ReSound ONE
Slik endrer du volum under en samtale med ReSound ONE
Slik endrer du volumet på ReSound ONE-mikrofonene
Slik bytter du mellom venstre og høyre høreapparat til å besvare handsfree anrop med ReSound ONE
Slik deaktiverer du handsfree anrop med Resound ONE
Behov for personlig hjelp?
Vi samarbeider med audiografer over hele verden og vi kan hjelpe deg å finne en audiograf i nærheten. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.