Kinderen met gehoorverlies


Geef uw slechthorende kind de beste ondersteuning - Leer hoe u steun en hulp kunt bieden in hun dagelijks leven. 

Hoe vaak komt gehoorverlies voor?

32 miljoen kinderen over de hele wereld lijden in meer of mindere mate aan gehoorverlies. Ongeveer 3 op de 1000 kinderen worden geboren met gehoorverlies. Ongeveer 60% van de niet-aangeboren gehoorverliezen waren te voorkomen geweest. 

Kindergehoorverlies wordt vaak binnen 48 uur na de geboorte ontdekt dankzij een gehoorscreening. Soms tonen kinderen pas op een latere leeftijd tekenen van gehoorverlies. 1,1 miljard mensen tussen de 12 en 35 jaar lopen risico op gehoorbeschadiging als gevolg van blootstelling aan lawaai in de vrije tijd. 12,5% van de groep loopt blijvende gehoorschade op.

Gehoorverlies en ontwikkeling

Onderzoek wijst uit dat een goed gehoor essentieel is voor de spraak- en taalontwikkeling, communicatie met anderen en om goed te kunnen  leren. Kinderen met gehoorverlies hebben een grotere kans op achterstand in hun communicatieve vaardigheden. Vaak is er sprake van leerproblemen, slechtere prestaties in het vervolgonderwijs en moeilijkheden met communiceren en contacten leggen met familie en leeftijdgenoten. 

Kids homework | Resound Up Smart

Onmiddellijke actie is vereist

Als er gehoorverlies wordt vermoed of is vastgesteld, dient het onmiddellijk worden aangepakt.  Continue blootstelling aan spraak, taal en andere prikkels in de omgeving is essentieel. Onderzoek toont aan dat vroegtijdige herkenning en behandeling van gehoorverlies ervoor zorgt dat de taalontwikkeling (gesproken en/of geschreven) van slechthorende kinderen hetzelfde verloopt als die van hun leeftijdsgenoten zonder gehoorverlies. Uiteindelijk heeft het gehoorverlies minder invloed op de ontwikkelingsmijlpalen van het kind.
Toddler at playground | Resound Up Smart

Hooroplossingen

Vroegtijdige herkenning en interventie is essentieel en zorgt ervoor dat professionals gezinnen kunnen begeleiden in de ondersteuning van het kind op het gebied van communicatie en ontwikkeling. De audicien beoordeelt het gehoor van uw kind en begeleidt u bij vervolgstappen. Afhankelijk van het type en de ernst van het gehoorverlies van uw kind, kan therapie bestaan uit een combinatie van de volgende mogelijkheden:

  • Hoortoestelaanpassing ter versterking van geluid
  • Cochleaire implantaten – chirurgisch geïmplanteerde apparaten die de gehoorzenuw in het binnenoor rechtstreeks stimuleren met elektrische signalen
  • Logopedie - therapeutische begeleiding ter verbetering van de spraak-/taalontwikkeling en communicatie  
  • Hoorhulpmiddelen - technologie waarmee geluiden rechtstreeks naar de hoortoestellen en/of cochleaire implantaten wordt gezonden 

Omdat elk woord telt

Juist voor kinderen is een goed gehoor van groot belang, omdat zij vaardigheden moeten leren die ze nodig hebben om te leren en te communiceren. Kinderen leren praten door te luisteren naar spraak. Continue communicatie met uw kind kan leiden tot betere resultaten. 

Help uw kind zijn of haar doel te behalen

U kunt uw kind op verschillende manieren ondersteunen:

  • Communiceer actief met uw kind en laat hem ook communiceren. Maak er routine van om met elkaar te praten en boekjes te lezen. Spreek duidelijk en zorg dat u dichtbij bent (tot 2 meter). 
  • Stimuleer uw kind om de hoortoestellen te dragen. Begrijp waarom hij ze misschien niet wil dragen. Vier kleine successen tot hij zijn hoortoestellen de hele dag draagt. 
  • Wees voorbereid op het onverwachte. Zorg dat u altijd extra batterijen op zak heeft, gebruik een clip om het hoortoestel aan de kleding te bevestigen en zorg ervoor dat u de contactgegevens van de hoorspecialist altijd bij de hand heeft.
  • Verminder achtergrondgeluid waar mogelijk. Maak het makkelijker voor uw kind om te horen.
  • Overweeg om accessoires te gebruiken zoals een ReSound Micro Mic, Multi Mic of een FM-systeem.
ReSound accessories
Teen girl | Resound Up Smart

Luisteren is belangrijk om te kunnen leren

Met ReSound hoortoestellen maakt uw kind contact met de wereld om zich heen en krijgt toegang tot spraak en alle essentiële geluiden van het dagelijks leven.
Neem contact op met een audicien
Mom and toddler | Resound Up Smart