Skip to main content

Kinderen met gehoorverlies


Geef uw slechthorende kind de beste ondersteuning. Leer hoe u steun en hulp kunt bieden in hun dagelijks leven. 
Hoe vaak komt gehoorverlies voor?
32 miljoen kinderen wereldwijd wereld hebben een vorm van gehoorverlies. Ongeveer 3 op de 1000 kinderen worden hiermee geboren. Ongeveer 60% van de niet-aangeboren gehoorverliezen zijn te voorkomen. 

Kindergehoorverlies wordt meestal binnen 48 uur na de geboorte ontdekt dankzij een gehoorscreening. Ruim een miljard mensen tussen de 12 en 35 jaar lopen risico op gehoorbeschadiging door blootstelling aan lawaai. 12,5% hiervan loopt blijvende gehoorschade op.
Gehoorverlies en ontwikkeling

Een goed gehoor is essentieel voor de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. Goed kunnen horen helpt bij de communicatie en bij het leren op school.

Kinderen met gehoorverlies kunnen achterstand oplopen in hun communicatieve vaardigheden. Dit leidt tot leerproblemen, slechtere schoolprestaties en lastig contact kunnen leggen met familie en leeftijdsgenoten. 

Onmiddellijke actie is vereist
Blootstelling aan spraak, taal en andere prikkels is essentieel voor de ontwikkeling van uw kind. 
Gehoorverlies moet dan ook zo snel mogelijk worden aangepakt.
 
Snelle herkenning en behandeling van gehoorverlies bij kinderen maakt dat de taalontwikkeling (gesproken en/of geschreven) hetzelfde verloopt als die van hun goed horende leeftijdsgenoten. 
Hooroplossingen

Vroegtijdige herkenning van gehoorverlies bij kinderen is essentieel. Hoe eerder uw gezin ondersteuning van professionals krijgt, hoe beter. De hoorspecialist beoordeelt het gehoor van uw kind en begeleidt u bij vervolgstappen.

Afhankelijk van het type en de ernst van het gehoorverlies van uw kind, bestaat de therapie uit een combinatie van de volgende mogelijkheden:

  • Gebruik van hoortoestellen, ter versterking van geluid.
  • Cochleaire implantaten: geïmplanteerde apparaten die de gehoorzenuw in het binnenoor rechtstreeks stimuleren met elektrische signalen.
  • Logopedie: therapeutische begeleiding ter verbetering van de spraak- en  taalontwikkeling en communicatie.       
  • Hooraccessoires: apparaten die geluiden rechtstreeks naar de hoortoestellen en/of cochleaire implantaten zenden. 
Omdat elk woord telt
Juist voor kinderen is een goed gehoor van groot belang. Zij moeten de vaardigheden leren die ze nodig hebben om te leren en te communiceren. Kinderen leren praten door te luisteren naar spraak. Veel communiceren met uw kind kan leiden tot betere resultaten. 
Luisteren is belangrijk om te kunnen leren
Met ReSound hoortoestellen maakt uw kind contact met de wereld om zich heen. Hij hoort spraak en alle essentiële geluiden van het dagelijks leven.