Skip to main content

Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies


Bij ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies kunnen mensen alleen zeer luide spraak en geluiden horen. Spraak op normaal gespreksniveau kunnen ze niet verstaan. Harde geluiden worden waargenomen als trillingen. De mate van gehoorverlies varieert per toonhoogte. De lage tonen worden vaak het best waargenomen.
Ernstig gehoorverlies wereldwijd
Wereldwijd lijden 360 miljoen mensen aan gehoorverlies, waarvan 10% een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies*. 
 
Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies komt voor op elke leeftijd. Het kan al aanwezig zijn bij de geboorte of in de vroege jeugd, maar het kan ook later ontstaan.

*World Health Organization, 2016
Grootste uitdagingen

Heeft u ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, dan herkent u vast sommige van onderstaande situaties:

  • Rumoerige omgevingen: het is lastig om een gesprek te volgen in een drukke omgeving met veel achtergrondgeluid
  • Helder spraak verstaan: zelfs als geluiden worden versterkt door hoortoestellen, klinken belangrijke geluiden zoals spraak vaak niet duidelijk 
  • Telefoongesprekken: telefoneren is zeer moeilijk of zelfs onmogelijk
Manieren om met gehoorverlies om te gaan

Merkt u dat u manieren heeft ontwikkeld om in rumoerige omgevingen controle te houden? Onder de meest toegepaste manieren vallen:

  • Visuele aanwijzingen: mensen met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies maken vaak gebruik van visuele aanwijzingen zoals liplezen. Onderzoek toont aan dat men 70% beter spraak verstaat bij gebruik van FaceTime in combinatie met streaming van de spraak in vergelijking met een gewoon telefoongesprek**
  • Rumoerige omgevingen: zoekt u ook altijd een rustige hoek op om rumoer te reduceren?
  • Grote vergaderzalen: gaat u in de buurt van de spreker(s) zitten om goed te kunnen verstaan?
** Jespersen, CT, Kirkwood, B. Speech Intelligibility Benefits of FaceTime. Hearing Review. 2015;21(2):28.
De moderne, krachtige hoortoestellen maken het verschil
Hoortoestellen voor mensen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies dienen aan hoge eisen te voldoen. Tegenwoordig zijn er hoortoestellen op de markt die bijdragen aan een leven met meer kwaliteit en vreugde.