Skip to main content
Ondersteuning voor ReSound TV Streamers
ReSound TV Streamer 2 hearing aid accessory.

Met de ReSound TV Streamers werken uw hoortoestellen als een draadloze hoofdtelefoon. Het stuurt stereogeluid rechtstreeks van uw tv, stereo-installatie of computer naar uw hoortoestellen.

Veelgestelde vragen

Voor het eerste gebruik van uw TV Streamer 2

Tijdens het koppelen maakt u een exclusieve verbinding tussen uw hoortoestellen en de ReSound TV Streamer 2.

Uw audicien kan tijdens de aanpassing van uw hoortoestellen de apparaten voor u koppelen.

U kunt ook zelf de onderstaande stappen volgen om uw hoortoestellen te koppelen aan de ReSound TV Streamer 2:

1. Zorg dat de ReSound TV Streamer 2 is aangesloten op een stopcontact en dat het groene powerlampje brandt. Zet uw hoortoestellen UIT en open de batterijlades.

2. Druk één keer op de koppelknop op de ReSound TV Streamer 2. Het oranje lampje dat gaat knipperen, geeft aan dat de koppelingsmodus is geactiveerd voor het eerste kanaal. De koppelmodus is gedurende 20 seconden geactiveerd.

3. Sluit tijdens de koppelmodus de batterijlades van beide hoortoestellen. (Als het oranje lampje uit gaat vóórdat de hoortoestellen zijn ingeschakeld, lukt het niet om te koppelen.) Bij een succesvolle koppeling hoort u een melodie in beide hoortoestellen. Nu is de ReSound TV Streamer 2 klaar voor gebruik!

Koppelen met een 2e of 3e ReSound TV Streamer 2 (of een andere streamer zoals de ReSound MicroMic):
U kunt maximaal drie ReSound Streamers koppelen met een paar hoortoestellen. Om een tweede Streamer te koppelen drukt u twee keer op de koppelknop  van de tweede streamer. Het oranje lampje knippert nu twee keer gedurende 20 seconden. Sluit de batterijlades van beide hoortoestellen. 

Om een derde ReSound Streamer te koppelen, drukt u de koppelknop drie keer in. Het oranje lampje knippert nu drie keer gedurende 20 seconden. Sluit de batterijlades van beide hoortoestellen om te koppelen in kanaal 3.

De vertraging is minder dan 20ms, zodat u geen last heeft van echo en synchronisatieproblemen.
Nee, de ReSound TV Streamer 2 krijgt stroom via het stopcontact.
U kunt uw ReSound hoortoestellen aan maximaal drie ReSound TV Streamers 2 koppelen.
De meeste apparaten met audio-uitgang (hoofdtelefoon-, scart-, coax- of optische aansluiting) kunnen worden aangesloten. U kunt bijvoorbeeld uw televisie, stereo-installatie en PC met uw ReSound TV Streamer 2 verbinden.
U kunt de ReSound TV Streamer 2 aan zoveel hoortoestellen als nodig koppelen.
Voor de beste prestaties plaatst u de ReSound TV Streamer 2 in een duidelijke zichtlijn van de hoortoesteldrager.

1) Steek de stekker in het stopcontact en plaats de mini USB-stekker in de aansluiting op de ReSound TV Streamer 2.

2) Steek de rode en witte stekker van de audiokabel in de corresponderende audio uitgangen van uw TV (of ander apparaat).

3) Steek het andere uiteinde van de audiokabel in de daarvoor bedoelde aansluiting  aan de achterzijde van de TV Streamer 2.

Andere aansluitingsmogelijkheden met de audiokabel:

Is bovenstaande manier van aansluiten niet mogelijk? Er zijn alternatieven via de Jack adapter en de Scart-adapter.

Heeft uw apparaat alleen een digitale poort, dan heeft u ook de mogelijkheid om verbinding te maken via coaxiale of optische kabel.

U hoeft de ReSound TV Streamer 2 niet op te laden, omdat hij is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Gebruik en werking

Schakel uw televisie, stereo-installatie, pc of ander apparaat dat is aangesloten op de ReSound TV Streamer 2 in. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen ook zijn ingeschakeld. U kunt het streamen op drie manieren starten.

1) Houd de drukknop op beide hoortoestellen ongeveer drie seconden ingedrukt om naar een gestreamd audiosignaal  luisteren*.

Let op: als ear-to-ear communicatie is geactiveerd in uw hoortoestellen, hoeft u maar op één van de hoortoestellen de streaming te activeren.

2) Heeft u een ReSound Afstandsbediening 2, dan drukt u simpelweg op de streamingknop van dit apparaat*.

3) Gebruikt u een ReSound app die als afstandsbediening functioneert, selecteer dan het programma voor de ReSound TV Streamer 2*.

*Zijn de hoortoestellen verbonden met de ReSound TV Streamer 2? Dan hoort u een korte melodie in uw hoortoestellen, gevolgd door het gestreamde geluid.

Streamen starten vanaf een 2e of 3e streamer.

Zijn uw hoortoestellen gekoppeld aan meer dan één streamer? Dan kunt u het streamen op drie manieren starten.

1) Houd de programmaknop op uw hoortoestel 2 respectievelijk 3 keer ingedrukt gedurende 3 seconden om toegang te krijgen tot de 2e of 3e streamer.

2) Heeft u een ReSound Afstandsbediening 2, dan drukt u een 2e of 3e keer op de streamingknop van dit apparaat  om toegang te krijgen tot de tweede of derde streamer.

3) Gebruikt u een ReSound app die als afstandsbediening functioneert, selecteer hiermee dan de gewenste streamer.

U kunt het streamen op drie manieren stoppen: 

1) Druk één keer op de programmaknop op uw hoortoestel*.

2) Heeft u een Afstandsbediening 2, druk op de ‘P’-knop in het midden van het toetsenbord*.

U kunt ook op de Homeknop drukken om terug te keren naar de basisinstelling.

3) Gebruikt u een ReSound app die als afstandsbediening functioneert, selecteer dan het gewenste programma op het scherm.

*De hoortoestellen schakelen naar het laatst gebruikte programma.

Als u telefoneert via de ReSound TelefoonClip+, dan wordt de streaming via de ReSound TV Streamer 2 tijdelijk onderbroken. Wanneer u het telefoongesprek beëindigt, wordt de streaming hervat.

Het verdwijnen van het gestreamde signaal kan de volgende oorzaken hebben:

1) De hoortoestellen bevinden zich buiten bereik van de ReSound TV Streamer 2. Verklein de afstand tussen de hoortoestellen en de ReSound TV Streamer 2.

a. Het bereik van de ReSound TV Streamer 2 is ongeveer 7 meter. Als u buiten het bereik bent en binnen vijf minuten weer terugkeert, herstellen de hoortoestellen automatisch de verbinding.

b. Als u buiten bereik bent en niet binnen vijf minuten terugkeert, verbindt u de hoortoestellen opnieuw door 3 seconden op de drukknop te drukken, of door de ReSound TV Streamer 2 te activeren middels de ReSound Afstandsbediening 2 of via een ReSound app met afstandsbedieningsfunctie.

2) De kabel tussen de ReSound TV Streamer 2 en de audiobron is niet ver genoeg in het apparaat gestoken. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en of de stekker in het stopcontact zit.

U kunt het volume op verschillende manieren regelen. Het volume wordt alleen aangepast voor het gestreamde signaal, niet voor het omgevingsgeluid.

1) Gebruik de knoppen ‘+’en ‘-’ op de ReSound TV Streamer 2 om het volume naar uw wens in te stellen. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen een comfortabel volume hebben vóórdat u de instellingen met de volumeregelaar wijzigt. In de meeste gevallen hoeft u deze afstelling maar één keer te doen; de TV Streamer 2 onthoudt deze instelling.

2) Gebruik de ReSound Afstandsbediening 2 of ReSound app met afstandsbedieningsfunctie om het volume aan te passen.

3) Het volume kunt u soms ook nog via de audiobron zelf aanpassen, zoals bij een televisie. Vaak beïnvloedt dit het volume van zowel de gestreamde audio (naar uw hoortoestellen) als niet-gestreamde audio (wat binnenkomt via de microfoons van uw hoortoestellen). Uiteraard horen de mensen om u heen dit ook.

U kunt het gestreamde geluid tot minstens 7 meter afstand van de ReSound TV Streamer 2 horen (in zichtlijn). Als u het geluid niet duidelijk hoort, dient u de afstand tot de ReSound TV Streamer 2 te verkleinen.

Meestal niet. Het gestreamde geluid vanaf de televisie, stereo-installatie, pc of ander apparaat wijzigt u met de +/- knoppen op de ReSound Afstandsbediening 2. Dit doet u met de volumeregelaar op het hoortoestel (afhankelijk van het model) of middels een ReSound app met afstandsbedieningsfunctie. 

Op de TV Streamer 2 zit aan de bovenzijde ook een volumeregelaar: dit zijn de zwarte knoppen met een '+' en '-'.

Is de ReSound TV Streamer 2 ingeplugd in de hoofdtelefoonaansluiting van uw televisie, stereo-installatie, pc of ander apparaat? Dan is het mogelijk dat u met de afstandsbediening van de televisie ook het volume van de hoortoestellen kunt wijzigen.

Phone Now
Als u telefoneert via de ReSound TelefoonClip+ dan wordt de streaming via de ReSound TV Streamer 2 tijdelijk onderbroken. Wanneer u het telefoongesprek beëindigt, wordt de streaming hervat.

U hoort de telefoon overgaan terwijl u televisie kijkt, mits uw hoortoestellen zó zijn ingesteld dat de hoortoestelmicrofoons ingeschakeld zijn tijdens streaming. Indien de hoortoestelmicrofoons uit staan, ontvangen de hoortoestellen slechts het gestreamde signaal en hoort u de telefoon niet overgaan terwijl u televisie kijkt. Wanneer u gebruik maakt van de ReSound TelefoonClip+, zal de beltoon van de telefoon voorrang krijgen op het gestreamde signaal via de TV Streamer 2.
Ja, u hoort de telefoon overgaan in beide oren als u hem heeft gekoppeld aan de ReSound TelefoonClip+.
Nee, de ReSound TV Streamer 2 is niet waterdicht. Blootstelling aan water of veel vocht kan het product beschadigen. Als de ReSound TV Streamer 2 per ongeluk wordt blootgesteld aan water of vocht, wrijf hem dan voorzichtig droog met een zachte doek.

Problemen oplossen

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

1) De hoortoestellen bevinden zich buiten bereik van de TV Streamer 2. Verklein de afstand tussen de hoortoestellen en de TV Streamer 2.

2) De kabel tussen de ReSound TV Streamer 2 en de televisie, stereo-installatie, pc of ander apparaat is niet ver genoeg in het toestel gestoken.  Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en of de stekker in het stopcontact zit.

3) De ReSound TV Streamer 2 moet voor optimale streaming verticaal staan.  Zorg ervoor dat het apparaat rechtop staat.

4) De ReSound TV Streamer 2 staat te dichtbij andere elektronische apparaten zoals een DVD-speler. Dit kan storing veroorzaken. Kijk of de TV Streamer 2 niet op een elektrisch apparaat ligt.

Instellen is eenvoudig

De ReSound TV-Streamer+ en TV Streamer 2
zijn eenvoudig te installeren en te gebruiken.

Instructievideo's TV-Streamer+

Zie hoe eenvoudig u de ReSound TV Streamer 2 installeert.
Ontdek hoe eenvoudig de ReSound TV Streamer 2 werkt.
Persoonlijke hulp nodig?
Wij brengen u graag in contact met een hoorspecialist bij u in de buurt.