Skip to main content
Ondersteuning voor de ReSound Micro Mic
ReSound Micro Mic hearing aid accessory, side view.

De ReSound Micro Mic maakt rechtstreeks verbinding met elk draadloos ReSound hoortoestel en vergroot uw hoorbereik tot wel 25 meter (bij een directe zichtlijn).

De ReSound Micro Mic is binnen enkele seconden gekoppeld aan ieder draadloos hoortoestel van ReSound. Geniet van uitzonderlijk spraakverstaan, zelfs in rumoerige omgevingen. De ReSound Micro Mic is ideaal tijdens het winkelen, in een druk café of tijdens een gesprek in de auto.

Downloads

Om sneller vertrouwd te raken met deze wereld aan nieuwe mogelijkheden, hebben wij diverse materialen ontwikkeld om u op weg te helpen.

De bestanden worden automatisch gedownload wanneer u erop klikt:

Handleiding

Ondersteuning ReSound Multi Mic

Veelgestelde vragen

Installatie en het koppelen van de Multi Mic

U kunt maximaal drie ReSound streamers aan een paar hoortoestellen koppelen, bijvoorbeeld een ReSound Micro/Multi Mic en twee TV-streamers. Selecteer kanaal 1, 2 of 3 wanneer u een accessoire gaat koppelen.

Een ReSound Micro/Multi Mic koppelen in kanaal 1

1. Zorg ervoor dat de ReSound Micro/Multi Mic is ingeschakeld. Zet uw hoortoestellen UIT en open de batterijlades.

2. Druk met de punt van een pen één keer op de koppelknop, zoals u ziet op de afbeelding rechts. Het indicatielampje aan de bovenzijde van de ReSound Micro/Multi Mic knippert elke 2 seconden geel. Dit betekent dat de Multi/Micro Mic klaar is om te worden gekoppeld in kanaal 1. Uw ReSound Micro/Multi Mic blijft 20 seconden in de koppelmodus staan.

3. Sluit tijdens de koppelmodus de batterijlades van beide hoortoestellen en zorg ervoor dat ze AAN staan. Bij een succesvolle koppeling hoort u een melodie in beide  hoortoestellen en is het indicatielampje gedurende 3 seconden geel.

Nu is de ReSound Micro Mic of Multi Mic klaar voor gebruik!

Een ReSound Micro/Multi Mic koppelen in kanaal 2 of 3

Wilt u de ReSound Micro/Multi Mic in kanaal 2 koppelen, druk dan twee keer op de koppelknop. Het indicatielampje knippert nu elke 2 seconden twee keer geel. Dit betekent dat hij klaar is om te worden gekoppeld in kanaal 2. Sluit de batterijlades van de hoortoestellen.

Wilt u de ReSound Micro/Multi Mic in kanaal 3 koppelen, druk dan drie keer op de koppelknop. Het indicatielampje knippert nu elke 2 seconden drie keer geel. Dit betekent dat hij klaar is om te worden gekoppeld in kanaal 3. Sluit de batterijlades van de hoortoestellen.
U kunt de ReSound Micro/Multi Mic aan zoveel hoortoestellen koppelen als u maar wilt.
De vertraging is zo gering dat u geen last heeft van echo en synchronisatieproblemen.
De ReSound Micro/Multi Mic heeft een ingebouwde oplaadbare accu. U kunt hem opladen met de bijgeleverde oplader.
Uw kunt maximaal drie streamers aan uw hoortoestellen koppelen, bijvoorbeeld één ReSound Micro Mic en twee TV-Streamers. U kunt tevens een TelefoonClip+ én een Afstandsbediening koppelen aan uw hoortoestellen. Dit betekent dat u vijf accessoires in totaal kunt koppelen, waarvan dit er drie streamers zijn. 

Gebruik & werking

Om de ReSound Micro / Multi Mic aan te zetten, houd u de aan-/uitknop ongeveer 1,5  seconde ingedrukt totdat het statuslampje groen kleurt. Laat de knop nu los. Het indicatielampje knippert nu elke 2,5 seconde groen. De ReSound Multi Mic start altijd in de Microfoonmodus.

Om de ReSound Micro / Multi Mic uit te zetten houd u de aan-/uitknop ongeveer 1,5  seconde ingedrukt, totdat het statuslampje rood kleurt.

Als de accu bijna leeg is, knippert het indicatielampje elke 2 seconden geel.

Het indicatielampje op de bovenkant van de ReSound Micro/Multi Mic knippert om de 2,5 seconden groen. 

Als het indicatielampje op de ReSound Micro/Multi Mic geel blijft knipperen, is de accu bijna leeg. U kunt hem opladen met bijgeleverde oplader.

 
Het indicatielampje op de ReSound Micro/Multi Mic knippert geel.

Voor de Multi Mic: als u de functieknop aan de achterzijde van de Multi Mic ingedrukt houdt, geven de lampjes ernaast de status van de accu weer: 
75-100%: alle vier de lampjes lichten op
50-75%: drie lampjes lichten op
25-50%: twee lampjes lichten op
<25%: één lampje licht op 

Het accuverbruik en de gebruiksduur van uw ReSound Micro/Multi Mic hangen grotendeels af van hoe intensief u deze gebruikt. 
To charge the ReSound Micro/Multi Mic, plug the charging cable into the micro-USB charging plug on the ReSound Micro/Multi Mic. Then plug the other end of the charging cable into a power outlet.
 

Schakel de ReSound Micro/Multi Mic in en zorg ervoor dat uw hoortoestellen zijn ingeschakeld. U kunt het streamen op drie manieren starten:
1. Houd de drukknop van beide hoortoestellen ongeveer drie seconden ingedrukt om naar een gestreamd audiosignaal luisteren*.

Let op: Als ear-to-ear communicatie is geactiveerd in uw hoortoestellen, hoeft u maar op één van de hoortoestellen de streaming te activeren.

2. Heeft u een ReSound Afstandsbediening 2, dan drukt u simpelweg op de streamingknop van dit apparaat*.
3. Gebruikt u een ReSound app die als afstandsbediening functioneert, selecteer dan het programma voor de ReSound Micro/Multi Mic* via de app.
*Zodra de hoortoestellen verbinding maken met de ReSound Micro/Multi Mic, hoort u er een activatie-melodietje in de hoortoestellen, gevolgd door het gestreamde geluid.

Streaming starten vanaf een 2e of 3e accessoire.
Zijn uw hoortoestellen gekoppeld aan meer dan één streamer? Dan kunt u streaming op drie manieren starten:
1. Houd de programmaknop op uw hoortoestel 2 respectievelijk 3 keer ingedrukt gedurende 3 seconden om toegang te krijgen tot de tweede of de derde streamer.
2. Heeft u een ReSound Afstandsbediening 2, dan drukt u een 2e of 3e keer op de streamingknop van dit apparaat  om toegang te krijgen tot de tweede of derde streamer.
3. Gebruikt u een ReSound app die als afstandsbediening functioneert? Selecteer dan hiermee de gewenste streaming.

 

 

 
U kunt het streamen op drie manieren stoppen:
1. Druk één keer op de programmaknop op uw hoortoestel*.
2. Heeft u een Afstandsbediening 2, druk dan op de ‘P’-knop in het midden van het toetsenbord*.
U kunt ook op de Homeknop drukken om terug te keren naar de basisinstelling.
3. Gebruikt u een ReSound app die als afstandsbediening functioneert, selecteer dan het gewenste programma op het scherm.

*De hoortoestellen keren terug naar het laatst gebruikte luisterprogramma.
 
Als u telefoneert via de ReSound TelefoonClip+ dan wordt de streaming via de ReSound Micro/Multi Mic tijdelijk onderbroken. Wanneer het telefoongesprek is beëindigd, wordt de streaming hervat.

Het verdwijnen van het gestreamde signaal kan de volgende oorzaken hebben: 

1) Het hoortoestel bevindt zich buiten het bereik van de ReSound Micro/Multi Mic. Verklein dan de afstand tussen de hoortoestellen en de ReSound Micro/Multi Mic.

 • Het bereik van de ReSound Micro/Multi Mic is maximaal 25 meter, (met duidelijke zichtlijn) afhankelijk van de omgeving. Als u buiten bereik bent en binnen vijf minuten weer terugkeert, wordt de verbinding automatisch hersteld.
 •  Als u buiten bereik bent en niet binnen vijf minuten terugkeert, dan kunt u op de volgende manieren opnieuw verbinding maken:
  1. Houd de drukknop op beide hoortoestellen ongeveer drie seconden ingedrukt om naar een gestreamd audiosignaal te luisteren*.
  Let op: Als ear-to-ear communicatie is geactiveerd in uw hoortoestellen, hoeft u maar op één van de hoortoestellen de streaming te activeren.
  2. Heeft u een ReSound Afstandsbediening 2, dan drukt u simpelweg op de streamingknop van dit apparaat*.
  3. Gebruikt u een ReSound app die als afstandsbediening functioneert, selecteer dan hiermee het programma voor de ReSound Micro/Multi Mic*.
  *Zodra de hoortoestellen verbinding maken met de ReSound Micro/Multi Mic, wordt er een activatie-melodietje in de hoortoestellen gehoord, gevolgd door het gestreamde geluid.

2) Als er een externe audiobron via line-in is aangesloten op de ReSound Multi Mic, dan is de kabel tussen de Multi Mic en het andere apparaat mogelijk niet goed bevestigd.

De ReSound Micro/Multi Mic is zo ontworpen, dat hij vanaf het moment van activeren een comfortabel geluid biedt. Voor sommige apparaten of luisteromgevingen kan het echter wenselijk zijn om het volume aan te passen. Dit kunt u op verschillende manieren doen. Houd er rekening mee dat het volume alleen wordt  aangepast voor het gestreamde signaal, niet voor het omgevingsgeluid.

• Gebruik de knoppen ‘+’ en ‘-’ om het volume in te stellen op een comfortabel niveau. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen het gewenste volume hebben, voordat u de instellingen met de volumeregelaar van de Micro/Multi Mic wijzigt.
Opmerking: bij het opnieuw opstarten van de Multi Mic worden de standaardinstellingen voor alle modi automatisch geactiveerd.

• Gebruik de ReSound Afstandsbediening 2 (optioneel) voor het instellen van het volume van de streaming. Vraag uw audicien naar meer informatie over dit accessoire.

• Het volume kan soms verder worden aangepast op de audiobron zelf, bijvoorbeeld door de televisie harder of zachter te zetten.
Meestal beïnvloedt dit het volume van zowel het gestreamde geluid (naar uw hoortoestellen) als het niet-gestreamde geluid (wat binnenkomt via de microfoons van uw hoortoestellen). Uiteraard zullen mensen om u heen deze volumewijziging ook opmerken.

Het bereik van de ReSound Micro Mic/Multi Mic is maximaal 25 meter (bij duidelijke zichtlijn), afhankelijk van de omgeving. Als het geluid niet duidelijk doorkomt, moet u de afstand tot de ReSound Micro Mic/Multi Mic verkleinen.

Ja, zet het volume op het externe apparaat niet te hoog, om elektrische ruis te vermijden.

U kunt het volume ook regelen met de volumeregelaar op de ReSound Micro/Multi Mic.

Is de ReSound Multi Mic aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting van de TV, stereo of computer en wijzigt u het volume hiervan? Dan kan dit het volume van uw hoortoestellen beïnvloeden.


Een-op-een communicatie

Klem uw ReSound Micro/Multi Mic op de kleding van de spreker of hang hem om zijn /haar nek met het meegeleverde koord. Zorg ervoor dat het apparaat zich op 10-40 cm afstand van de mond bevindt. Gebruikt u de klem zelf, plaats de ReSound Micro/Multi Mic dan verticaal en laat het indicatielampje naar de mond wijzen.

Tafelmicrofoon (alleen ReSound Multi Mic)

Plaats de ReSound Multi Mic horizontaal op een vlakke ondergrond (bijvoorbeeld een tafel), vlakbij de mensen naar wie u wilt luisteren. Plaatst u de ReSound Multi Mic horizontaal op een tafel, dan schakelt hij automatisch over naar de modus waarin het verstaan van meerdere sprekers geoptimaliseerd is. 


Ja, dat kan. Houd er wel rekening mee dat hij ook andere geluiden in de buurt van die spreker versterkt.
Nee. Om het uitgezonden signaal te kunnen ontvangen, moeten de hoortoestellen gekoppeld zijn aan de ReSound Micro/Multi Mic.
Andere apparaten in de buurt die gebruik maken van een radiofrequentie kunnen een storing veroorzaken, meestal in de vorm van een krakend geluid. Denk aan andere Bluetooth-apparaten, draadloze netwerken, magnetrons, babyfoons en afstandsbedieningen.
De ReSound Micro Mic/Multi Mic werkt in principe niet door muren heen. Afhankelijk van de situatie kan de Micro/Multi Mic gebruik maken van gunstige weerkaatsingen zoals bij een deuropening tussen twee kamers. 
Nee, de ReSound Micro/Multi Mic is niet waterdicht. Blootstelling aan water of veel vocht kan het product beschadigen. Als de ReSound Micro/Multi Mic per ongeluk wordt blootgesteld aan water of vocht, wrijf hem dan voorzichtig droog met een zachte doek.

Problemen oplossen

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De hoortoestellen en de ReSound Micro/Multi Mic bevinden zich buiten elkaars bereik. Verklein de afstand tussen de hoortoestellen en de ReSound Micro/Multi Mic.
 • De ReSound Micro/Multi Mic bevindt zich te dicht bij andere elektronische apparaten zoals een DVD-speler. Dit kan storing veroorzaken. Controleer of hij niet op een elektrisch apparaat ligt.
 • Bij gebruik van de line-in (alleen ReSound Multi Mic): mogelijk is de kabel tussen de ReSound Multi Mic en de audiobron niet goed aangesloten. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De ReSound Micro/Multi Mic en hoortoestellen bevinden zich buiten het draadloze bereik: verklein de afstand tussen de hoortoestellen en de ReSound Micro Mic/Multi Mic.
 • De batterij in het hoortoestel is bijna leeg en ondersteunt geen audiostreaming meer: vervang de batterij van uw hoortoestel.
  Instructievideo's
Kijk hoe u met behulp van de app u optimaal gebruik maakt van uw hoortoestellen
Zie hoe eenvoudig u de ReSound Micro Mic installeert.
Ontdek hoe eenvoudig de ReSound Micro Mic is in het gebruik.
Persoonlijke hulp nodig?
Wij brengen u graag in contact met een hoorspecialist bij u in de buurt.