Skip to main content

Wat is een hoorspecialist?

Een bezoek aan een hoorspecialist is een belangrijke eerste stap als u iets aan uw gehoorverlies wilt doen. Hoorspecialisten zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van gehoor en evenwicht.

Een hoorspecialist helpt u met het vinden van hoortoestellen die passen bij uw gehoorverlies. Ook laat hij zien hoe u het meest van uw hoortoestellen kunt profiteren.

Hoorspecialisten
Audioloog
Een audioloog heeft een master degree of doctoraal diploma in de audiologie. Audiologen onderzoeken, beoordelen en behandelen stoornissen van het gehoor en het evenwicht. Ze kunnen hoortoestellen en accessoires adviseren en aanpassen aan uw wensen. Ze programmeren cochleaire implantaten en bieden begeleiding om snel aan hoortoestellen te wennen en ter ondersteuning van de communicatie.
Audicien
De audicien is gecertificeerd om uw gehoor te testen, past hoortoestellen aan en biedt zorg en begeleiding aan mensen met gehoorverlies.
Keel-, Neus- en Oorarts (KNO)
Deze artsen zijn gespecialiseerd in aandoeningen van de keel, neus en oren. Een KNO-arts houdt zich bezig met gehoor- en evenwichtsonderzoek en  schrijft medicijnen voor. Verder voert hij operaties uit en kan adviseren bij de keuze van hoortoestellen en accessoires.
Wat u kunt verwachten tijdens uw eerste afspraak
Voordat de test begint, zal de hoorspecialist met u bespreken in welke situaties het lastig is oma spraak goed te verstaan. Tevens zal hij in uw oren kijken om te zien of de gehoorgang vrij is.

Een hoorspecialist geeft u de zorg die bij u past, waaronder:

  • een gehoormeting
  • hulp bij het kiezen van hoortoestellen
  • hoortoestellen aanpassen naar uw unieke wensen en behoeften
  • advies over onderhoud van de hoortoestellen en (technische) ondersteuning
Wat is een audiogram?
De audicien beschrijft het gehoor op basis van de ernst en de “vorm” van het gehoorverlies, dat wil zeggen welke toonhoogtes of frequenties nog net gehoord kunnen worden. Deze gegevens worden in een grafiek verwerkt: het audiogram. 
 
Een audiogram toont welke frequenties gehoord worden en op welk volume. Het audiogram toont hoe ernstig het gehoorverlies is en helpt bij de keuze van de meest geschikte hooroplossing.
Hoe verder als u gehoorverlies heeft?
De evaluatie van het gehoor maakt duidelijk of u gehoorverlies heeft. Heeft u gehoorverlies, dan vertelt uw audicien of een hoortoestel uw gehoor kan verbeteren en welk type hoortoestel het beste bij u past.
Pair of ReSound red hearing aids on a table.