Skip to main content
Privacybeleid
Dit privacybeleid legt uit hoe GN Hearing uw persoonlijke informatie verwerkt en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verzameling, de verwerking en het behoud van uw persoonsgegevens door GN Hearing. Als u al een specifieke privacymelding hebt ontvangen van GN Hearing (bijv. bij het gebruik van GN Online Services), willen we u vragen om aan die melding te refereren voor de specifieke informatie over de oplossing die u gebruikt. 
Uw privacy is belangrijk voor GN Hearing. GN Hearing ondersteunt de bescherming van uw privacy en de principes van openbaarmaking en eerlijke informatiepraktijken. GN Hearing respecteert uw privacykeuzes. Als u persoonlijke informatie deelt met GN Hearing, dan wordt die informatie behandeld volgens dit beleid. Het GN Hearing-privacybeleid betreft GN Hearings website(s) en apps. GN Hearing raadt u aan dit privacybeleid te lezen. 
 

Datacontroller

Referenties in dit privacybeleid naar 'GN Hearing', 'wij', 'ons' of 'onze', betekenen GN Hearing A/S (een bedrijf geregistreerd in Denemarken en eigenaar van de merken Resound, Beltone en Interton). Als gegevensbeheerder zorgt GN Hearing ervoor dat uw gegevens verzameld en gebruikt worden in naleving van toepasbare Europese gegevensbeschermingswetgeving.     
Wij zijn onderdeel van een concern met ondernemingen ('onze Groep'), met entiteiten in verschillende landen, zoals vermeld op onze websites www.resound.com, www.beltone.com, www.interton.com. 
De entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens (voorheen de Datacontroller), is:
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denemarken
Reg.nr. 55082715
Telefoonnummer +45 45 75 11 11

 

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u altijd contact opnemen met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) via dit formulier, of telefonisch: +45 45 75 00 00
 

Persoonsgegevens die we over u verzamelen

Als we de term 'persoonsgegevens' gebruiken in dit beleid, bedoelen we informatie met betrekking tot u en waarmee we u kunnen identificeren, direct of in combinatie met andere informatie die wij in ons bezit hebben. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld zijn uw naam, contactgegevens, informatie met betrekking tot uw aankopen of informatie over hoe u onze websites en apps gebruikt of hoe u contact met ons hebt.
Wij verzamelen persoonsgegevens over u, bijvoorbeeld als u onze websites, apps of diensten gebruikt of contact met ons opneemt. 
De gegevens die wij verzamelen
Wij kunnen de volgende categorieën informatie over u verzamelen en verwerken:

A) Contactgegevens 
Als u een online gehoortest doet of een hoorspecialist zoekt bij u in de buurt, kunnen we vragen naar uw naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te nemen. Als u een account aanmaakt op onze website/als u onze producten koopt, vragen we u naar uw adres zodat wij de producten naar u toe kunnen sturen.

B) Gehoortesten 
Om gehoortesten te kunnen doen, contact met u op te nemen over communicatiemanieren (waaronder telefoon, e-mail, post, enz,) om testresultaten, gehoorzorg en enquêtes te bespreken en gehoortesten met u te plannen, vragen wij uw toestemming om uw contactgegevens en de resultaten van uw gehoortest te verzamelen en te verwerken. Dit houdt ook in het recht om de gegevens te delen met uw plaatselijke hoorspecialist.

C) Om hoortoestellen te kunnen produceren, leveren en repareren kunnen we informatie registreren als serienummers, aanpassingen, audiogrammen en contactinformatie over u indien verstrekt door u of uw audicien. 

D) Gebruikers-ID's en wachtwoorden Bieden u toegang tot de profieldelen in onze webshops of andere digitale applicaties (op websites). 

 
E) De communicatie-uitwisseling tussen ons, e-mails, brieven, telefoontjes, berichten of onze online chatservice
Wordt gebruikt om allerlei soorten kwesties en vragen te bespreken. Wordt ook gebruikt om informatie over de producten en diensten van GN Hearing te distribueren. 

F) Informatie over betalingen 
Als u producten koopt op een van de website van GN Hearing, werken we samen met externe betalingsproviders. Wij hebben geen toegang tot uw betalingsgegevens. Wij refereren u naar het privacybeleid van de betalingsproviders.

G) GN Hearing internetprotocol rapportage
GN Hearing gebruikt uw IP (Internet Protocol)-adres om websiteverkeer te monitoren en problemen met uw server te diagnosticeren. We gebruiken IP-adressen niet om gebruikers persoonlijk te identificeren. 

H) Gebruik van cookies
Wij verwijzen u naar ons Cookiebeleid. U vindt het Cookiebeleid op onze website.

I) Apps 

Als u de app downloadt en de app gebruikt, kan GN Hearing apparaatspecifieke informatie verzamelen, zoals het unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat, het soort mobiele apparaat dat u gebruikt, het IP-adres van uw mobiele apparaat, Bluetooth-naam, Bluetooth Mac-adres en uw mobiele besturingssysteem. 

Apps voor gebruik met draadloze hoortoestellen:

In het algemeen verzamelt GN Hearing samengevoegde, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens van alle actieve app-gebruikers door te analyseren hoe de functies in de applicatie in het algemeen worden gebruikt. Dit kan informatie zijn over hoe intensief een functie gebruikt wordt en wanneer de functie over het algemeen geactiveerd wordt. We kunnen bijvoorbeeld zien of de volumebalk gebruikt wordt door de meerderheid van de gebruikers, maar we traceren niet uw individuele gebruik van de volumebalk.
Met sommige van onze apps kunt u firmware-updates ontvangen, fijnafstelling op afstand doen en klantenservice krijgen om het meeste uit uw hoortoestel te halen. Als dit het geval is, vragen we u voor uw akkoord bij het installeren van de app. Het gebruik van deze mobiele app is optioneel en biedt u het extra voordeel en de flexibiliteit om firmware-updates te ontvangen, maar als gevolg daarvan moeten sommige persoonsgegevens verwerkt worden op de wijze die hieronder staat vermeldt. Door deze app te gebruiken geeft u ons toestemming tot het gebruiken en verwerken van bepaalde informatie over u en uw gebruik van de app: Het serienummer van uw hoortoestel, hardware-identificatienummer en softwareversie, hoortoestelinstellingen, hoe lang u het hoortoestel gebruikt, informatie over het apparaattype en technische loginformatie en de locatie (als u de gps-gebaseerde diensten hebt geaccepteerd). 
Voor fijnafstelling op afstand moet u contact opnemen met uw gehoorspecialist en een akkoordverklaring ondertekenen. We verwijzen u naar de privacymelding van die u hebt ontvangen toen u akkoord ging met de fijnafstelling op afstand.
Als u uw toestemming terugtrekt, kunt u geen firmware-updates ontvangen voor uw hoortoestel via de app. Als u uw toestemming terugtrekt om fijnafstelling op afstand te krijgen, kunt u   deze dienst niet gebruiken. Als u de locatie- en gps-functie gebruikt, kunt u deze op ieder moment uitschakelen op uw mobiele telefoon om de verzameling en verwerking van deze informatie te voorkomen.

Voor sommige van onze apps is het nodig dat er foto’s worden gemaakt van uzelf en uw gehoorapparaat. Dit is nodig voor gezichts- en objectherkenning technologie die wordt gebruikt om de vorm en geluidservaring zo optimaal mogelijk te maken. Deze foto’s worden alleen lokaal bewaard in de betreffende app. GN Hearing heeft geen toegang tot deze foto’s en gebruikt deze foto’s niet, ook niet voor verspreiding aan derde partijen. De foto’s kunt u zelf verwijderen uit de app of door de app te deinstalleren van uw telefoon.

Apps voor gebruik zonder benodigde hoortoestellen:

Met een aantal van onze apps kunt u zich inschrijven voor functionaliteit, bijvoorbeeld om uw eigen oplossing samen te stellen voor het beheren van tinnitus. Er worden wat dit betreft geen persoonsgegevens verwerkt buiten wat hierboven vermeld is in paragraaf I (apparaatspecifieke informatie).

Betaling voor abonnementbeheer van de apps wordt geregeld door Apple Appstore en uw iTunes-account of via uw Google Play Store-account. GN Hearing heeft geen toegang tot uw betaalinformatie. We verwijzen u naar het persoonsgegevensbeleid van de betaaldienstleveranciers.

J) Aanvullende persoonsgegevens die we verzamelen over u als audicien of zakenpartner.

Naast bovenstaande verzamelen we informatie van bedrijfsgerelateerde interacties die we van plan zijn te hebben of met u als audicien of zakenpartner gehad hebben. We verzamelen en verwerken alleen de informatie die nodig is om contact op te nemen en/of opvolging uit te voeren met u om de professionele relatie voort te zetten en het overeengekomen klantenserviceniveau te bieden.

Wij kunnen de volgende categorieën informatie over u als audicien of zakenpartner verzamelen en verwerken:

a) Klantrelaties en servicebeheerOm onze klant- en partnerrelaties professioneel te kunnen beheren, leggen we de datum, contactgegevens, het doel en de overeengekomen resultaten van vergaderingen en evenementen met klanten en partners vast. Daarnaast bewaren we informatie over service aan producten van GN Hearing die verleend wordt aan klanten op basis van vragen van klanten en partners indien gerelateerd aan de productkwaliteit en producttoepassing van GN Hearing.

b) Training

Om professioneel gebruik van producten van GN Hearing mogelijk te maken en training aan te bieden die door een externe partij aangemerkt wordt als doorlopende medische scholing, slaan we de contactnaam, datum en inhoud van de verstrekte training op.

 

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens van de volgende bron(nen):

a) direct van u, zoals informatie die u hebt ingevoerd in de app of andere vormen van informatie die u via onze website of mondeling aan GN Hearing hebt gegeven; en

b) direct van de apps en het gebruik van de websites.

c) van audiciens

Doeleinden en juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens

GN Hearing beperkt het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens aan situaties waar een specifiek doeleinde aanwezig is. Met een referentie aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), hebben we de meest relevante doeleinden op een rijtje gezet en een aantal van onze activiteiten met betrekking tot de doeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke basis:
a) Artikel 6.1.a (Toestemming):
Bijvoorbeeld als u toestemming hebt gegeven om nieuwsbrieven van ons te ontvangen, de locatieservice in de app te gebruiken of firmware-updates van een app te accepteren.

b) Artikel 6.1.b (Nodig voor de uitvoering van het contract tussen u en GN Hearing):
Bijvoorbeeld als het nodig is voor GN Hearing om uw persoonsgegevens te verwerken om uw producten te kunnen verkopen en toe te sturen.

c) Artikel 6.1.f (Nodig voor het nastreven van legitieme doeleinden van GN Hearing) 
Bijvoorbeeld als GN Hearing persoonsgegevens van u opslaat voor administratieve doeleinden op verschillende projecten.
De verzamelde gegevens over applicatiegebruik zijn belangrijk om te zorgen dat we de diensten die GN Hearing aanbiedt, altijd verbeteren, onderhouden en beschermen. Daarnaast kunnen we zo identificeren of de bestaande functionaliteit verbeterd moet worden en of we nieuwe apps moeten ontwikkelen. 
d) Artikel 9.2.a (Uitdrukkelijke toestemming)
Gezondheidsgegevens als GN Hearing gegevens opslaat met betrekking tot aanpassen op afstand of online gehoortesten (inclusief uw toestemming om de resultaten van de gehoortest te delen met een plaatselijke hoorspecialist). 

Ontvangers van persoonsgegevens

GN Hearing zal in het algemeen het delen van uw persoonsgegevens beperken en deze alleen delen indien vereist. Maar we kunnen uw persoonsgegevens delen met:
Professionele hoorspecialisten, leveranciers, zakelijke partners en verkopers waarmee we werken om onze business te ondersteunen (hiermee bedoelen wij serviceproviders, technische ondersteuning, betalingsdiensten, webshopaanbieders, analytics providers, leveranciersdiensten en financiële instituten);
Andere medewerkers (zoals internetproviders);
Groepsentiteiten;
Overheidsinstanties.
Bepaalde zakelijke partners en verkopers verwerken persoonsgegevens namens GN Hearing en zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de instructies gegeven door GN Hearing en in naleving van dit privacybeleid en andere van toepassing zijnde maatregelen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging. Deze externe partijen mogen uw persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Voor zover GN Hearing uw persoonlijke gegevens vrijgeeft of overdraagt aan deze derden die uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken, zal dergelijke openbaarmaking of overdracht alleen plaatsvinden als dit in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving of met voorafgaande toestemming verkregen van u.
Van tijd tot tijd hebben geautoriseerde derde partijen mogelijk toegang nodig tot sommige van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als GN Hearing iets naar u verstuurt, is het nodig om uw naam en adres te geven aan een verzendbedrijf. We beperken de toegang van derden en het gebruik van uw persoonlijke informatie strikt.
We kunnen verzamelde informatie openbaar en met bedrijven, organisaties of individuen buiten GN Hearing delen, of met onze partners, die uitgevers, reclamemakers of aangesloten sites kunnen zijn. We kunnen bijvoorbeeld gebundelde informatie openbaar delen om trends over het algemene gebruik van onze applicaties te illustreren.
Als GN Hearing betrokken raakt bij een fusie, acquisitie of activaverkoop, blijven we de geheimhouding van de informatie van de mobiele applicatie garanderen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat informatie overgedragen wordt of onderhavig wordt aan een ander privacybeleid.

 

Overdracht naar landen buiten de EU/EER 

Voor zover mogelijk zal GN Hearing zich onthouden van het verzenden van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER. In sommige gevallen kan het echter noodzakelijk zijn.
We kunnen persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EU/EER. Dergelijke overdrachten zullen alleen plaatsvinden voor de hierboven vermelde specifieke doeleinden en we zullen er altijd voor zorgen dat er passende waarborgen zijn voor een dergelijke overdracht, zoals hieronder nader wordt toegelicht: 
a) Als het land/de landen door de Europese Commissie wordt/worden geacht een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te hebben of het EU/US-privacyschild te gebruiken; of
b) Als het land/de landen door de Europese Commissie niet wordt/worden beschouwd als het hebben van een voldoende beschermingniveau van persoonsgegevens, zullen we passende waarborgen bieden voor de overdracht, hetzij door het gebruik van 'Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen', zoals gepubliceerd door de Europese Commissie, of enige andere contractuele overeenkomst die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Neem voor meer informatie over het contract/de overeenkomst contact met ons op.
 

Aanhoudbeleid

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zo lang als nodig is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden en gedurende minimale bewaarperiodes zoals die wettelijk gelden. 

 

Intrekking van toestemming

Wij informeren u hierbij dat wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken. 
Houdt er echter rekening mee dat dit niet van invloed is op de verwerking van GN Hearing van uw persoonsgegevens vóór het intrekken van uw toestemming. 
U kunt uw toestemming hier intrekken. In sommige apps kunt u ons ook in de app verwittigen.

 

Afmelden, apps verwijderen en abonnement opzeggen

Wij geven gebruikers de kans niet langer communicatie van GN Hearing te ontvangen als zij distributies ontvangen via de e-mail. Aan het eind van elk e-mailbericht staan instructies hoe u zich kunt afmelden van de mailinglijsten die zijn inbegrepen. GN Hearing geeft gebruikers ook de kans te allen tijde contact op te nemen met GN Hearing om hun informatie uit de database te laten verwijderen of toekomstige elektronische distributies te stoppen.
U kunt de verzameling van informatie via de app eenvoudig stoppen door de app te verwijderen. U kunt de standaard verwijderprocessen gebruiken die gelden voor uw mobiele apparaat, of u kunt ze verwijderen via de mobiele applicatiemarktplaats of het netwerk. Als u de app verwijdert, stopt alle toekomstige verzameling van informatie door GN Hearing via de app. 

 

Uw rechten 

Als het gegevenssubject willen wij u informeren dat GN Hearing alle vereiste en adequate stappen heeft gezet om uw persoonsgegevens te beschermen en uw rechten te verzekeren. Houd er rekening mee dat er meer voorwaarden of beperkingen kunnen zijn op deze rechten dan hieronder weergegeven. 

Recht op toegang
U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van u hebben verwerkt en extra informatie met betrekking tot de verwerking.

Recht op rectificatie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen, te laten rectificeren. Dit is inclusief de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens.

Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te wissen. Dit betekent dat we op uw verzoek alle persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen, zullen wissen.

Recht op bezwaar
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder hebt u het onvoorwaardelijke recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Recht op beperking
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op gegevensoverdracht
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om persoonsgegevens van u te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en het recht om persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere datacontroller.

Uitoefenen van uw rechten
U kunt hier stappen zetten om uw rechten uit te oefenen.

 

Beveiligingsmaatregelen

GN Hearing beschermt de persoonsgegevens die u beschikbaar maakt voor ons. 

GN Hearing is zeer toegewijd aan de bescherming van GN Hearing, onze zakenpartners en onze gebruikers tegen onbevoegde toegang en onbevoegd aanpassen, openbaarmaken of vernietigen van de informatie die in ons bezit is. In het bijzonder:

We versleutelen datacommunicatie met behulp van sterke codering (128 of 256-bit SSL).
We herzien onze informatieverzameling-, -opslag- en -verwerkingspraktijken, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen, om ze te beveiligen tegen onbevoegde toegang tot systemen.
We beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot werknemers, contractanten en agenten van GN Hearing die deze informatie nodig hebben om hem voor ons te verwerken, en die onderhavig zijn aan strikte contractuele geheimhoudingsverplichtingen en die gestraft of ontslagen kunnen worden als ze zich niet aan deze verplichtingen houden. 

Indienen van een klacht

Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot GN Hearings verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze DPO (contactdetails hierboven, sectie 2).
 Houd er rekening mee dat u ook contact opnemen met het Deense college voor de bescherming van persoonsgegevens als wij uw klachten niet hebben kunnen oplossen. 

Datatilsynet (Het Deense college voor de bescherming van persoonsgegevens)
Borgergade 28, 5
DK-1300 Kopenhagen K
Telefoonnummer: +45 33 19 32 00
E-mailadres: dt@datatilsynet.dk
Website: www.datatilsynet.dk

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid wordt regelmatig aangepast en indien nodig om te voldoen aan wijzigingen in van toepassing zijnde wetgevingen. Dit privacybeleid bevat altijd informatie over de ingangsdatum en de laatste versie. We plaatsen alle wijzigingen op de website van GN Hearing en brengen u op de hoogte door dit privacybeleid aan te passen als onderdeel van een algemene applicatie-update. Als de wijzigingen van dit privacybeleid worden gezien als aanmerkelijk en aanzienlijk, wordt u daar uitdrukkelijk over geïnformeerd.