Skip to main content
Bloggen din om hørsel

Slik foregår en hørselstest

Vurderer du å få testet hørselen? Men ønsker å vite hvordan det foregår først? Da kan du lese mer her. En hørselstest er både rask og smertefri, og i de aller fleste tilfellene får du testresultatet med det samme. Hvis testen viser at du har en form for hørselstap, får du også informasjon om hva du bør gjøre videre.

Hørselstap,hørselsnedsettelse,hørselstest,tech,audiologi,ørelege,mellomøret,audiometer,lydstyrke,frekvens,grad av hørselstap,typer hørselstap,høreapparater,få hjelp
12-21-2019

En hørselstest foretas av en spesialist som f.eks. en ØNH-lege eller audiolog. Du kan også finne enkle hørselstester på nettet, men de gir ikke et like nøyaktig resultat som den spesialisten foretar.

 

Hva skjer under hørselstesten?

Det første spesialisten gjør er å undersøke øregangene med et otoskop. Det er en liten kikkert med lys, som settes inn i øregangen. En undersøkelse av trommehinnen kan fortelle om tilstanden til mellomøret, og legen kan kanskje allerede her finne grunnen til et eventuelt hørselstap.

Selve hørselstesten utføres ved hjelp av et audiometer, som tester hvordan du hører forskjellige lydfrekvenser. Under testen sitter du i et lydtett rom med hodetelefoner på ørene. Hodetelefonene er tilkoblet audiometeret, som måler hørselen med stor nøyaktighet.


audiogram

 

Audiometeret sender toner på forskjellige frekvenser og forskjellige styrker i ett øre av gangen. Mens du lytter til de forskjellige tonene blir du bedt om å gi signal hver gang du hører noe. Audiologen er på jakt etter den svakeste tonen du kan høre. Noen ganger kan hørselstesten også omfatte andre tester, som f.eks. en taletest. Her vil du høre en rekke ord som du skal gjenta.

Testresultatene blir plottet inn i et såkalt audiogram, hvor frekvensen (Hz) leses på den vannrette aksen og lydstyrken (dB) på den loddrette aksen. Audiogrammet viser graden av et eventuelt hørselstap.

 

Hva betyr testresultatet?

Audiologen forklarer testresultatet i detaljer for deg. Et hørselstap blir målt i decibel hearing level (dB HL). Hvis du hører mellom 0 og 25 dB HL over hele frekvensspekteret (det vil si på alle lydene du blir testet på), regnes hørselen din som normal. Jo høyere dB HL som skal til før du hører lydene, desto større er hørselstapet ditt.

Gradene av hørselstap deles vanligvis inn i følgende kategorier:

  • Lett hørselstap – 25-40 dB HL
  • Moderat hørselstap – 41-55 dB HL
  • Moderat til stort hørselstap – 56-70 dB HL
  • Stort hørselstap – 71-90 dB HL
  • Alvorlig stort hørselstap– 90+ dB HL

 

Hva hvis hørselstesten viser et hørselstap?

Hvis hørselstesten viser at du har et hørselstap, vil du få tilbud om hjelpemidler som f.eks. et høreapparat, som er tilpasset ditt behov. Noen blir overrasket over å få vite at de har et hørselstap, men det er viktig at du forstår at det er lenge siden et høreapparat var en stor klump bak øret. Høreapparater har utviklet seg på linje med datamaskiner og mobiltelefoner. De blir stadig mindre, mens ytelsen blir bedre og bedre.

Her kan du lese mer om og se eksempler på moderne høreapparater

 

Hvordan høres et hørselstap ut?

Hvis du er nysgjerrig på hvordan et høreapparat høres ut, kan du ved hjelp av en simulator få en forenklet fremstilling av hvordan forskjellige grader av hørselstap kan oppfattes.

Nedenfor kan du høre hvordan en gitt situasjon høres ut med forskjellige grader av hørselstap.

Simulatoren viser forskjellige former for hørselstap.

 

Vanlige og sjeldne hørselstap

Diskant-tap er den vanligste formen for hørselstap, hvor du har problemer med å høre lyse toner og konsonanter i tale. Bass-tap, hvor du har problemer med å høre dypere toner, er mer sjeldent. Når hørselen er nedsatt i mellomområdet på kurven på audiogrammet, kalles det et bassin-hørselstap. Her kan du høre lyse og dype toner, men du har problemer med å høre tale i støyende omgivelser. Ved flatt tap er hørselen like mye nedsatt i alle frekvensområder, og du vil oppleve at du hører dårlig i alle sammenhenger.

Ved den minste mistanke om at du har nedsatt hørsel, bør du få foretatt en hørselstest hos en spesialist.

Finn en hørselsklinikk

 

Les mer

Del:
Vil du lese mer om hørsel og hvordan du tar vare på hørselen din? Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!
RIE61_RHI