Bloggen din om hørsel

Behandling av hørselstap kan påvirke forventet levealder

En studie i Singapore viste at hvis man finner og behandler hørselstap og dårlig syn tidlig, kan det forlenge forventet levealder.

Forskere ved Duke-NUS Medical School i Singapore har studert 3452 singaporeanske voksne over 60 år over seks år. Studien viste at hvis du finner og behandler hørselstap og dårlig syn tidlig, kan det forlenge forventet levealder.

høreapparater,høreapparater,livskvalitet,hørselstap,få hjelp,sosialt,forskning
05-06-2021

Av Ulla Oppermann Blankholm

Det er selvfølgelig hyggelig å kunne både høre og se godt. Men faktisk er det så viktig at det kan påvirke forventet levealder. Det er konklusjonen et team av forskere fra Duke-NUS Medical School i Singapore kom fram til i en studie som strekker seg over seks år, som ser på 3452 singaporeanske voksne over 60 år. Studien, publisert i Journal of the American Geriatrics Society, viste at av våre fem sanser er nedsatt syn og hørsel, spesielt samtidig, det som har størst innvirkning på helsen til eldre voksne.

Ifølge studien er svekkelser i de to sansene assosiert med størst innvirkning på helsen til eldre, for eksempel begrensninger i fysiske aktiviteter, sosial isolasjon, depresjon, kommunikasjonsvansker - ja, til og med forventet levealder. Forskerne mente det var relevant å undersøke hørsels- og synshemming i eldres liv, fordi de har innvirkning på både livskvaliteten og ikke minst kvantiteten. Resultatene av studien vil blant annet gjøre det mulig for eldre og deres familier, politikere og helsetjenesten å forstå betydningen av disse vanlige probleme - som ofte kan løses, ifølge DUKE-NUS Medical School.

Les også om gründeren Hans Jørgen Wiberg, som har hatt verdensomspennende suksess med appen "Be My Eyes" – en jobb som også har fjernet hans fokus på eget hørselstap og dårlig syn

Vi undersøkte hvordan syns- og hørselshemming påvirker forventet levealder og forventet levealder blant eldre voksne. Vi var spesielt interessert i å forstå hvordan svekkelsene påvirker forventet helse når helse defineres av fysisk funksjon - og også evnen til å utføre aktiviteter i det daglige - to viktige helseindikatorer blant eldre voksne", sa Dr. Rahul Malhotra, forskningssjef ved Center for Aging Research and Education ved Duke-NUS, i forbindelse med publiseringen av studien tilbake i 2019.

De fant ut at personer med både ubehandlet hørseltap og nedsatt synsevne hadde størst reduksjon i forventet levealder. For eksempel kunne personer over 60 år med begge såkalte funksjonshemminger forvente en levealder som var omtrent fire år kortere enn de deltakerne uten syns- og hørselsproblemer, og de opplever også tre år mer med begrenset fysisk funksjon.

"Eldre voksne med begge funksjonsnedsettelser kunne forvente å tilbringe 62 prosent av sine gjenværende liv med begrenset fysisk funksjon, mens det estimerte prosenttallet for de uten de samme funksjonsnedsettelsene var 38 prosent", viser studien, som også viser at eldre mennesker med både nedsatt hørsel og synshemming kunne forvente å tilbringe nærmere en tredjedel av sine gjenværende liv med begrensninger i deres daglige aktiviteter, noe som bare var tilfelle for 16 prosent av dem uten hørsels- og synshemming.

Har du opplevd plutselig nedsatt hørsel? Det starter kanskje med en kraftig susing eller at lyden i det ene øret plutselig blir dempet. Det kan også kjennes ut som om det sitter en propp inne i øregangen. Les mer om plutselig nedsatt hørsel og hvorfor hørselsen plutselig blir nedsatt her

Det som er unikt med studien vår, er at vi over tid tillot voksne med nedsatt hørsel og synstap å variere deres status. Det gjenspeiler derfor det virkelige liv hvor noen mennesker vil utvikle sin forverring over tid, mens andre vil forbli stabile eller få tilstanden forbedret etter behandling av den underliggende årsaken. Vi tok også hensyn til respondentenes eksisterende kroniske sykdommer”, sa Dr. Chan Wei-Ming Angelique, administrerende direktør for Center for Aging Research and Education ved Duke-NUS, da studien ble publisert.

Hvis du vil lese hele undersøkelsen, kan du lese den her (mot betaling).

Les mere

Del:

Hvis du vil lese mer om hørsel og hvordan du tar vare på din hørsel? Meld deg på nyhetsbrevet vårt her