Skip to main content
Support for ReSound Control app
ReSound Control app.
Med ReSound Control app kan du bruke smarttelefonen til å justere volumet på høreapparatene raskt og uten fysisk å berøre høreapparatene. 

Vanlige spørsmål

Kom i gang

ReSound Control er tilgjengelig i alle markeder med unntak av: Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Slovakia, Slovenia.

Det kan være to årsaker:

1.Enkelte Android-telefoner og/eller operativsystemer er ikke kompatible med ReSound Control app. Hvis du ikke ser appen i Google Play, er det fordi appen ikke er kompatibel med telefonmodeller og/eller operativsystemet. Minstekravene for operativsystem er 2.3.5. 
2.Appen er ikke tilgjengelig i landet ditt. Se spørsmålet "I hvilke land er appen tilgjengelig i App Store eller Google Play?"

Du trenger ReSound-høreapparat med aktivert trådløs tilkobling og ReSound Phone Clip+ for å kunne bruke appen. Merk at for å kunne bruke appen med trådløse ReSound Alera™ høreapparat, må fjernkontrollfunksjonaliteten på ReSound Phone Clip+ være aktivert via den innledende paringen av høreapparatene med en ReSound Fjernkontroll. Vennligst kontakt audiografen din for hjelp.
Mobilenheten kommuniserer via Bluetooth med ReSound Phone Clip+ akkurat som andre Bluetooth-hodetelefoner. ReSound Phone Clip+ bruker deretter GN ReSounds proprietære 2,4 GHz trådløsteknologi til å kommunisere med høreapparatene.
Selv om ReSound Phone Clip forblir et verdifullt telefontilbehør, fungerer bare ReSound Phone Clip+ med appen. 
ReSound Phone Clip+ har ekstra funksjonalitet. Dette betyr at du finner knapper for demping og endring av program foran på ReSound Phone Clip+. Klemmen på ReSound Phone Clip+ er også dreibar, mens klemmen på den originale ReSound Phone Clip er fast. ReSound Phone Clip+ kom på markedet i desember 2012.
iPhone/iPad/iPod touch eller Android smarttelefon/nettbrett Merk at appen ikke er kompatibel med alle Android-enheter. 
iOS: Operativsystem 7.0 eller senere. Android: Operativsystem 2.3.5 eller senere. Merk at appen ikke er kompatibel med alle Android-enheter, selv om kravene til operativsystem er oppfylt. 
I appen vil du finne hjelp til paring under Innstillinger. Du kan også gå tilbake til www.resound.com/control og last ned Hurtigveiledning til paring.

Trykk på startikonet på hjemskjermen på mobilenheten for å åpne appen. En oppstartsflyt starter: 

Trinn 1: Vil du koble til nå eller kjøre i demomodus? Velg koble til nå.
Trinn 1a: (Bare på Android) Nødvendige enheter: Vær oppmerksom på at du trenger ReSound trådløse høreapparater og ReSound Phone Clip+ (lansert desember 2012) for å bruke appen.
Trinn 2: Bruksvilkår: Vi anbefaler at du bør gjøre deg kjent med den skriftlige bruksanvisningen for ReSound Phone Clip+. Det er nødvendig å godta bruksvilkårene for å gå videre.
Trinn 3: Vi anbefaler at du deaktiverer alle låselyder, tastaturklikk og andre berøringslyder på mobilenheten for å forbedre brukeropplevelsen. Dette gjøres vanligvis under Innstillinger og Lyder.
Trinn 4: Du er nå klar til å bruke ReSound Control. Hvis du trenger veiledning om hvordan appen fungerer eller hvordan du parer til ReSound Phone Clip+, er informasjonen tilgjengelig under Innstillinger.

Du finner ReSound Control sammen med dine andre apper under Kontroll. 
Når ReSound Phone Clip+ registrere at det kommer en lyd fra mobilenheten, går den ut fra at du vil høre lyden i høreapparatene og bytter derfor automatisk til et telefonstreamingprogram. Den bytter tilbake når lyden stopper. Du kan begrense dette ved å deaktivere unødvendige lyder som for eksempel låselyder og tastaturklikk og andre berøringslyder (deaktiveres under Innstillinger på mobilenheten), og du kan også sette tekstmeldinger og andre varsler til Bare vibrasjon, ikke tone.
Alle bildene på nettsiden viser iPhone-versjonen av ReSound Control. Appen kan se litt annerledes ut på Android. Utseendet er også avhengig av hvordan hver Android-telefon er designet. Alle de grunnleggende funksjonene er de samme. 

Volum og demping

De hvite volumstolpene er for høreapparatmikrofonene dine. De blå volumstolpene er for streamingenhet, ReSound TV Streamer 2 eller Mini Microphone og/eller telefonsamtaler og musikk fra telefonen. På ReSound Alera-apperater ser du bare én type volumstolpe, disse justere både høreapparat- og streamervolum samtidig.
Ja, du kan dempe lyden fra høreapparatmikrofonene. Det er bare å trykke på dempe-knappen. Hvis du vil dempe lyden fra en streamingenhet kan du enten redusere volumet eller velge et program som ikke er et streamingprogram.
Ja, bare skyv venstre eller høyre på volumskjermen og tykk på den "halve" dempeknappen. 
Hvis du har ReSound Alera trådløse høreapparat, er dempefunksjonen ikke tilgjengelig.
Skyv til høyre eller venstre på volumskjermen og gjør ønskede justeringer. Hvis du har trådløse høreapparater hvor volumsynkronisering er aktivert, vil høreapparatene dine alltid synkronisere volumet. Hvis du ønsker å kunne justere volum på bare én side via appen, ber vi deg be audiografen din om dette på ditt neste besøk.
Skyv volumstolpene enten opp eller ned til hullene er synlige øverst i den hvite stolpen, eller velg program igjen på programvelgerskjermen. 
Ja, på de fleste ReSound trådløse høreapparatene kan du bruke den blå volumstolpen på volumskjermen til å justere volum. Med ReSound Smart høreapparat kan du justere volumet på begge høreapparatene og streamet lyd.
Ja, på de fleste ReSound trådløse høreapparatene kan du bruke den hvite volumstolpen på volumskjermen til å justere volum på høreapparatene. Med ReSound Alera høreapparat er denne funksjonaliteten ikke tilgjengelig. 
Hullene viser fabrikkinnstilt volum. 

Program

Når du mottar lyder fra mobilenheten går høreapparatene automatisk over til et streamingprogram. For å gå tilbake til et høreapparatprogram, går du ut av det du foretar deg på telefonen.

Når ReSound Phone Clip+ registrere at det kommer en lyd fra mobilenheten, går den ut fra at du vil høre lyden i høreapparatene og bytter derfor automatisk til et telefonstreamingprogram. Den bytter tilbake når lyden stopper. Du kan begrense dette ved å deaktivere unødvendige lyder som for eksempel låselyder og tastaturklikk (deaktiveres under Innstillinger på mobilenheten), og du kan også sette tekstmeldinger og andre varsler til Bare vibrasjon, ikke tone. 

 
Ja. Redigerte navn på programmer er bare lagret i appen. Når audiografen kobler til høreapparatene dine til tilpasningsprogramvaren, vil tilpasningsprogramvaren overskrive endringene du har foretatt. Hvis du ønsker å beholde navnene du valgte, ber du audiografen om å skrive dem inn i tilpasningsprogramvaren eller redigere dem etter besøket ditt.
Vennligst se svaret over.
Hvis audiografen har lagt inn navn på programmene på høreapparatene som ikke er standardnavn fra produsenten, vil du se disse navnene etter den første gangen du har åpnet et program.

Tilkobling

Har du paret ReSound Phone Clip+ med mobilenhetene dine? Hvis ikke, se informasjon om hvordan du kommer i gang på www.resound.com/control. Hvis du har paret to enheter, skal tilkoblingen skje automatisk. Hvis ikke, gå til Bluetooth-innstillingene på mobilenheten og klikk på Høreapparattelefon, for å koble til. De fleste mobilenheter viser et lite Bluetooth- eller hodetelefon-ikon i statuslinjen når de er tilkoblet.
I sjeldne tilfeller kan de forekomme at appen ikke finner Bluetooth-tilkoblingen som er etablert mellom telefonen og ReSound Phone Clip+. Slå av ReSound Phone Clip+, vent i tre (3) sekunder og så deretter på igjen.
Grønn strek: tilkobling etablert. Rød strek med utropstegn: tilkobling mangler. Trykk strek for feilsøking. Grønn stiplet strek: Paring til streamingenhet finnes, men enheten er for øyeblikket ikke tilkoblet. Slå på enheten for å koble til høreapparatene.
Tilkoblingen mellom mobilenheten og hørselssystemet mangler sannsynligvis. Trykk på knappen og du vil se en oversikt over tilkoblingene mellom mobilenheten, ReSound Phone Clip+, høreapparatene og streamingenhetene (hvis du har paret en streamingenhet). Hvis en bestemt tilkobling ikke er etablert vil streken være rød med et utropstegn. Trykk på utropstegnet eller den røde streken for å få tips til hvordan du gjenoppretter tilkoblingen.

Annet

Ja, appen er også tilgjengelig på dansk, finsk, fransk, gresk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, spansk, svensk,tsjekkisk, tysk og ungarsk. 
Hvis du aktiverer Demomodus medfører dette at du kan kjøre appen uten å koble til høreapparatene i forbindelse med demonstrasjoner eller utprøving. Du kan aktivere/deaktivere Demo-modus under Innstillinger.

På en Apple-enhet: Legg fingeren på start-ikonet på hjemskjermen og hold den der til den starter å riste og en liten x vises. Trykk på x-en for å slette appen. Bekreft at du vil slette. Trykk deretter på Hjem-knappen for at hjemskjermen skal gå tilbake til vanlig. 

På en Android-enhet: Hvordan du fjerner apper varierer mellom ulike Android-enheter, se bruksanvisningen for din smarttelefon.

Behov for personlig hjelp?
Vi samarbeider med audiografer over hele verden og vi kan hjelpe deg å finne en audiograf i nærheten. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.