Skip to main content
Blogg for fagfolk

Glad for gode kolleger

Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø; også tverrfaglig, er motivasjon nummer én. Dernest kommer et høyt faglig nivå, fastslår Ahus-audiograf Stavros Potsakis, som i fjor ble kåret som Årets Audiograf av ReSound. 

StavrosPotsakis
02-14-2023

Av: Laila Sandvold Macdonald / Foto: Kolbjørn Tjøstheim

Høresentralen på Akershus universitetssykehus (Ahus) har 6 audiografer og en audiopedagog. Sistnevnte tar seg spesielt av barn med hørselsproblemer eller -skader. Audiografteamet har også kompetanse til å behandle hørselskader oppstått ved ulykker. 

–Teamet her ved Ahus holder et svært høyt faglig nivå. Det gjør meg stolt og glad. Det er en viktig motivasjon for å fortsette i jobben min her ved sykehuset, forteller Stavros Potsakis.

At han ble kåret til Årets Audiograf i fjor, ga også god næring til arbeidsgleden.

–Det var overveldende og spesielt, for jeg liker ikke så mye oppmerksomhet på min egen person. Men det var gøy, også. Jeg ble både overrasket og glad, sier han og fortsetter:

–Jeg opplever prisen som en anerkjennelse: At det jeg gjør blir satt pris på; at jeg gjør noe riktig. At jeg bidrar i gruppa vår.

 

Årets Audiograf: Innstiftet av GN Hearing i 2019.

Kriterier: Tildeles en audiograf som har positiv innflytelse på kolleger og pasienter. En audiograf som er løsningsorientert, og som har stort engasjement for faget.

 

God kombinasjon

Stavros Potsakis er halvt gresk. Han vokste opp i Hellas, hvor han utdannet seg til intensivsykepleier. For tretten år siden flyttet han til Norge, og fikk jobb i hjemmetjenesten i Trondheim. Den jobben medførte mye turnusarbeid. 

 

"Det var tiltrekkende for meg at faget har både en helsedel og teknisk del, for jeg har alltid hatt interesse for tekniske fag." Stavros Potsakis

–Etter seks år i den jobben kjente jeg etter hvert på utbrenthet, i tillegg til frustrasjon over hvordan helsevesenet utviklet seg. Jeg begynte å ønske meg noe annet. Det var litt tilfeldig at det ble audiologi. Det var tiltrekkende for meg at faget har både en helsedel og teknisk del, for jeg har alltid hatt interesse for tekniske fag.

Under utdanningen hadde han praksis ved sykehus, og syntes det var spennende å fortsette med sykehusarbeid også etter det. 

–Det angrer jeg ikke på. Her har vi ikke turnusarbeid, og vi har fri hver helg. I hvert fall enn så lenge, sier han.

Fast arbeidstid og frihelger gjør privatlivet mye enklere, påpeker han. Siden han liker å bruke tid sammen med venner, og siden han ikke minst liker å reise, setter han spesielt pris på det.

Han setter ekstra pris på det nå etter pandemien. Spesielt liker han å reise til Hellas og besøke familien der.

–Jeg hadde det tøft under pandemirestriksjonene, erkjenner han.

 

Utfordringer etter pandemien

Etter pandemien har høresentralen hatt store utfordringer, forteller Stavros Potsakis:

–Vi har hatt lange ventelister, spesielt for voksne pasienter. De må vente for lenge. Det kan gi problemer både i jobb og privatliv, for hørsel påvirker mange ting. Blant annet kan hørselsproblemene føre til at de ikke orker å gå på jobb.

Når pasientene først kommer til høresentralen får de forsvarlig hjelp, understreker han.

–Det varierer hvor mye tid vi bruker på den enkelte pasient. Men jeg føler at jeg har nok tid til å følge opp pasientene mine, selv om det er hektisk. Skjønt noen pasienter trenger noe ekstra: 

–Av og til må vi også være litt psykologer, siden hørsel påvirker så mye i livet. Egentlig har vi vel aldri nok tid, men slik er jeg ganske heldig her på Ahus, sier han. 

StavrosSmall

"Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag." - Stavros Potsakis

 

Les også om Thurkka som hadde øreproblemer som barn, og visste tidlig at det var audiograf hun ville bli

 

Venter utfordringer 

Men han og kollegene føler på at det vil komme utfordringer i tiden som kommer; med kapasitetsbegrensninger og nedskjæringer. At måten de jobber på, kan bli endret. Det bekymrer ham.

–Det gode miljøet og den høye, tverrfaglige kompetansen gjør at jeg orker å jobbe hardt og gi noe ekstra. Jeg har en variert jobbhverdag, hvor jeg veksler mellom hørselsutredning og høreapparattilpasning. Det at vi ikke har noen faste rutiner, gjør også jobben motiverende, sier han.

–Vi samarbeider godt tverrfaglig med ØNH-avdelingen, med sykepleiere og ØNH-leger. Jeg er stolt og glad for at vi har et høyt faglig nivå her. Det er en viktig motivasjon for å fortsette i jobben her ved sykehuset.

 

Navn: Stavros Potsakis

Alder: 33

Bor: Rælingen, Viken

Arbeidssted: Akershus universitetssykehus, Ahus

 

Les flere artikler

 
Del: