Skip to main content
Bloggen din om hørsel

Robotkollegaer

Enten om det er nettsider som sammenligner flybillettpriser, selvbetjeningskiosker på flyplassen eller gjenbestilling av blekkpatroner til skriveren, er roboter her, og de overtar menneskelige oppgaver. Automatisering endrer utvilsomt arbeidets natur, men i GN Hearings produksjonsanlegg i Danmark har ikke automatisering hatt den effekten du kanskje skulle trodd.

Robot, roboter, automatisering, hørsel, høreapparater, produksjon, arbeidsplasser
02-11-2021

Automatisering

Bruk av maskiner til å løse oppgaver som en gang ble utført av mennesker, eller til å løse oppgaver som ellers ville vært umulig.

På en kald vintermorgen i Præstø, ca. en time sør for København får fabrikksjef Morten Andersen, VP Component Manufacturing, øye på operatør Vibeke Larsen på tvers av fabrikken.

Da Vibeke begynte i GN for mer enn tre tiår siden, hadde Berlinmuren nettopp falt, Phil Collins var på radioen, og stort hår var på moten. Når hun sammenligner sin første uke på jobben med det hun gjør i dag, er det en verden av forskjell.

På den tiden transporterte Vibeke og hennes kolleger komponentene manuelt over fabrikkgulvet ved å sette inn og fjerne de trykte kretskortene (de grønne platene på bildet ovenfor) mellom de mer enn 20 maskinene som var involvert i produksjonen av en mikrochip. Noen komponenter satt de selv sammen for hånd.

Men etter hvert som selskapet vokste økte etterspørselen, og mesteparten av produksjonen ble flyttet offshore. Samtidig ble komponentene for små til å kunne monteres for hånd. Lær mer om mikrochppens miniatyrteknologi og hvor den skal, i blogginnlegget vårt "Kunstig intelligens utfordrer hvordan teknologi er designet"

 

"Robotene kommer etter oss" og annen frykt for automatisering

'Robotene kommer til å erstatte oss' blir ofte nevnt hvis man snakker om automatisering. En undersøkelse blant 10 000 ansatte kom frem til at mer enn en tredjedel er bekymret for automatisering, og at det vil sette arbeidsplasser i fare1.

Innen 2030 anslås det at opptil 30% av timene som arbeides globalt i dag, kan bli gjort med maskiner2.

Da produksjonen flyttet hos GN Hearing, opprettholdt GN bevisst fabrikken på Præstø i stedet for å stenge all produksjon i Danmark. GN investerte 35 millioner kroner i å utvide fabrikken til et avansert anlegg for produksjon av avansert plast og de mest komplekse komponentene i høreapparatet: mikrochipper.

 
Morten Andersen, VP Component Manufacturing, forklarer Gitte Aabo, CEO i GN Hearing, om prosessene som er involvert i produksjonen av mikrochipper og høreapparatplast ved GN Hearings fabrikk i Præstø

 

Flere jobber, ikke færre og med større kompleksitet

Da den utvidede fabrikken åpnet i 2016, og en håndfull skinnende nye kolleger fra Universal Robots dukket opp på gulvet, var det overraskende nok ikke færre menneskelige hender på dekk. Faktisk var det flere.

På grunn av selskapets vekst og investeringer i å oppgradere ferdighetene til eksisterende ansatte, var det 10% flere ansatte enn før robotene kom inn. Dette samsvarer med andre estimater for antall nye jobber som kan komme som følge av automatisering3.

Automatisering endrer utvilsomt arbeidets natur, men hvis du spør Vibeke, er det til det bedre.

Når du ser på oppgavene vi utfører her, er de langt mer spennende enn de vi pleide å utføre manuelt. Vi har en mer interessant arbeidsplass, mens maskinene tar seg av det ensformige arbeidet”, sier Vibeke.

I stedet for å plukke opp komponentene manuelt og flytte dem fra maskin til maskin, gjør robotene det nå automatisk, noe som betyr at mange prosesser kan foregå parallelt. De håndterer også det vanskelige arbeidet med å montere de ekstremt små chippene og plastdelene, og Vibekes rolle er nå mer som en spesialist som overvåker robotene.

 I stedet for å plukke opp komponentene manuelt og flytte dem mellom de mer enn 20 maskinene som er involvert i produksjonsprosessen, gjør robotene det nå automatisk. Vibekes rolle er nå mer som en spesialist som overvåker robotene.

 

Produktivitetsforbedringer

I tillegg til å introdusere mer mangfoldig og engasjerende arbeid for ansatte, har overgangen til automatisert produksjon i Præstø resultert i betydelige produktivitetsforbedringer. I dag produserer anlegget tre ganger så mange mikrochips som før, og med færre feil.

Det er også fordeler med å være lokalisert så nærme GNs R&D, som bare en times kjøretur unna, hvor hjernene bak hjernene - dvs. ingeniørene som designer mikrochippene - lettere kan samarbeide med produksjonen enn om produksjonen av denne type komponenter var offshore.

Automatisering vil utvilsomt fortsette å endre arbeidsplasser og arbeidets natur, ikke bare i produksjonen, men også i mange andre yrker. Dette betyr imidlertid ikke at det blir færre menneskelige jobber, men heller at enkle, repetitive oppgaver blir filtrert ut slik at det blir mer interessant og definitivt mer menneskelig.

Les mer

Kilder:

1. 
Workforce of the future: The competing forces shaping 2030, 2018, PwC 
2. 
Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages, McKinsey, November 2017

3. Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation, McKinsey Global Institute, December 2017
Automation definition, Britannica

 

Del:
Vil du lese mer om hørsel og hvordan du tar vare på hørselen din? Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!
RIE61_RHI